Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kadry kierowniczej służb logistycznych Policji

Data publikacji 05.10.2015

Dzisiaj w Zamościu rozpoczęła się odprawa służbowa kadry kierowniczej służb logistycznych Policji. Obradom przewodniczy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś.

W spotkaniu uczestniczą Zastępcy Komendantów Wojewódzkich (Stołecznego) Policji ds. Logistyki, przedstawiciel MSW z departamentu Budżetu oraz Dyrektorzy Biur KGP: logistyki, finansów oraz łączności i informatyki. W odprawie udział bierze także Lubelski Komendant Wojewódzki nadinsp. Dariusz Działo.  

Podczas pierwszego dnia narady Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś podsumował dotychczasową działalność logistyczną naszej formacji w roku 2015. Omówiony został także obecny stan budżetu Policji.  

Prelegentami tego dnia narady byli także Zastępcy Komendantów Wojewódzkich Policji oraz przedstawiciele biura finansów i biura logistyki.

Kierownictwo służby logistycznej dyskutowało między innymi na temat stanu realizacji i zaangażowania planu finansowego jednostek Policji. Rozmawiano na temat realizacji zakupów sprzętu transportowego oraz planach zakupowych.

Kolejne tematyka poświęcona została działalności inwestycyjno-remontowej. Szczególną uwagę zwrócono na stan realizacji zadań wykonywanych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś określi najważniejsze zadania dla Policji na ostatni kwartał roku. W trakcie odprawy wskazane zostały także priorytety działań na rok 2016.

Podczas kolejnych dni przedstawiciele Biura Łączności i Informatyki KGP przedstawią także tematykę związana z realizacją zadań w zakresie dwóch projektów wspomagających działalność formacji tj. stanu realizacji zadań w ramach Systemu Wspomagania Obsługi Policji oraz Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN). Ponadto przedstawione zostaną działania, które podjęte zostały w ramach Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej (OST 112), wykorzystywanej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112.

Narada kadry kierowniczej służb logistycznych Policji potrwa do 7 października 2015. 

(KWP Lublin / mb)

  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej służb logistycznych Policji #1
  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej służb logistycznych Policji #2
  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej służb logistycznych Policji #3
  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej służb logistycznych Policji #4
  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej służb logistycznych Policji #5
  • Odprawa służbowa kadry kierowniczej służb logistycznych Policji #6
Powrót na górę strony