Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Strefa Schengen zostanie poszerzona

Data publikacji 10.12.2007

Rada Unii Europejskiej w Brukseli podjęła decyzję o rozszerzeniu strefy Schengen o dziewięć nowych krajów UE, w tym o Polskę. Kontrole na granicach lądowych mają zniknąć w nocy z 20 na 21 grudnia, a na granicach powietrznych 31 marca 2008 r. Polska Policja jest dobrze przygotowana do rozszerzenia strefy. System Informatyczny działa. Świadczą o tym liczne w ostatnich tygodniach zatrzymania osób poszukiwanych Europejskimi Nakazami Aresztowania.

Decyzja oznacza, że przygotowanie Polski do wdrożenia dorobku prawnego Schengen zostało pozytywnie ocenione przez ekspertów unijnych we wszystkich z kontrolowanych obszarów, z których ostatnim i jednym z najważniejszych było utworzenie krajowego komponentu Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) umożliwiającego organom ścigania poszczególnych krajów członkowskich UE wymianę informacji na temat osób i mienia. W tym obszarze kluczową rolę odegrała Policja, która zgodnie z przyjętym harmonogramem zrealizowała powierzone jej zadania budowy tzw. Centralnego Węzła Polskiego Komponentu SIS oraz utworzenia Biura SIRENE. Są to dwa podstawowe elementy, które musi posiadać każdy kraj podłączony do SIS.

Za pośrednictwem Centralnego Węzła uprawnione polskie instytucje już od września br. wymieniają dane z Systemem Centralnym SIS w Strasburgu, natomiast zadaniem Biura SIRENE jest całodobowa wymiana informacji uzupełniających z innymi państwami strefy Schengen. Dzięki sprawnie działającemu systemowi policjanci zatrzymują osoby poszukiwane Europejskimi Nakazami Aresztowania. W kraju od września zatrzymano już kilkudziesięciu podejrzanych szukanych przez sądy i policje w całej Europie. Policjanci podczas rutynowych legitymowań i sprawdzeń namierzyli ponad 300 przedmiotów zarejestrowanych w systemie jako skradzione. Odzyskano m.in. kilkadziesiąt samochodów i dokumentów. Odnaleziono też 15 osób uznanych jako zaginione. Wśród tej grupy znalazło się kilkoro dzieci – uciekinierów z domów rodzinnych w Hiszpanii, Czechach i Holandii.

Sprawna i terminowa realizacja tak skomplikowanego zarówno technicznie, jak i organizacyjnie przedsięwzięcia jest niewątpliwie sukcesem Policji, który – poza zniesieniem kontroli na granicach wewnętrznych UE - przyczyni się również do dalszego rozwoju operacyjnej międzynarodowej współpracy organów ścigania, a w rezultacie do poprawy bezpieczeństwa obywateli.

Powrót na górę strony