Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"

Data publikacji 06.10.2015

Łącznie 40 uczestników z województwa łódzkiego i lubuskiego wzięło udział w projekcie KWP w Łodzi pt. ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym", realizowanym w ramach Programu Erasmus +. Celem projektu było przeprowadzenie dwóch sześciodniowych (w marcu i wrześniu 2015 r.) wyjazdów do Wyższej Szkoły Zawodowej Policji w Oranienburgu dla funkcjonariuszy, którzy uzupełnią swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności oraz doświadczenie w zakresie techniki bezpiecznej jazdy pojazdami służbowymi, w szczególności uprzywilejowanymi w ruchu.

Przedsięwzięcie miało charakter treningu zawodowego, gdzie uczestnicy mogli wykorzystać zdobyte wcześniej umiejętności i wiedzę, a poprzez obserwację i bezpośrednią konsultację z trenerami niemieckimi, skorzystać z cennych rad, dobrych praktyk i wskazówek, a ponadto z profesjonalnej bazy treningowej w celu weryfikacji swoich umiejętności.

Rolą niemieckich instruktorów było symulowanie trudnych sytuacji, obserwacja działań kursantów, korygowanie błędów w technice jazdy i eliminowanie niewłaściwych reakcji, a także przekazanie sprawdzonych i skutecznych metod dydaktycznych w tej dziedzinie, a w szczególności:

 • stworzenie okazji do poznania nowych zjawisk i opanowania umiejętności w bezpiecznych warunkach toru szkoleniowego;
 • poznanie konsekwencji niebezpiecznych zachowań na drodze;
 • wykształcanie umiejętności stosowania prawidłowej techniki jako podstawę bezpiecznego korzystania z pojazdów służbowych;
 • przybliżenie zawartości i metod kształcenia oraz dokształcania w zakresie technik bezpiecznej jazdy oraz praktyczne poznanie działań w zakresie bezpiecznej jazdy;
 • wyjaśnienie zasad bezpieczeństwa własnego i kursantów;
 • wiedza teoretyczna na temat działań dotyczących jazdy i techniki bezpiecznej jazdy oraz doskonalenia umiejętności w tym obszarze;
 • podstawowa wiedza dotycząca fizykalności i techniki jazdy. Poprawa sprawności/umiejętności jazdy;
 • wzmocnienie świadomości dotyczącej zagrożeń;
 • zachowanie na zakrętach, manewry wymijania;
 • zachowania podczas jazdy w zróżnicowanych warunkach drogowych;
 • podniesienie kwalifikacji wśród posiadanej kadry instruktorskiej, która otrzymała zadanie nauczania innych policjantów w zakresie techniki i prawidłowego kierowania pojazdem służbowym.

Przedsięwzięcie przyczyniło się w sposób znaczący do podniesienia kwalifikacji zawodowych kadry instruktorskiej garnizonu łódzkiego i lubuskiego Policji w zakresie techniki i prawidłowego kierowania pojazdem służbowym w wyniku odbycia mobilności do kraju partnera projektu. Rezultatem treningu będzie również podniesienie kompetencji kadry szkoleniowej i bazy dydaktycznej w obszarze prowadzenia doskonalenia zawodowego, wzrost umiejętności oceny własnego poziomu wiedzy i możliwości, pewności siebie i motywacji do dalszego samodoskonalenia.

Uczestnicy projektu jako trenerzy będą wytyczali kierunki dalszych, ulepszonych działań na rzecz kolejnych treningów podnoszących umiejętności kierowania pojazdem służbowym.

Pełne zaangażowanie z obu stron przełożyło się na bardzo dobrą atmosferę i porozumienie między trenerami niemieckimi, policjantami z województwa łódzkiego i lubuskiego.

(KWP w Łodzi / mw)

 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
 • ,,Lernen um zu lehren/ uczyć się, żeby nauczać – trening zawodowy w zakresie technik bezpiecznej jazdy pojazdem służbowym"
Powrót na górę strony