Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste wręczenie „CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA” dwóm pierwszym wrocławskim szkołom

Data publikacji 06.10.2015

6 października 2015 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 we Wrocławiu, dyrektorzy dwóch wrocławskich szkół odebrali uroczyście z rąk kapituły „CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA”. Są to pierwsze certyfikaty przyznane wrocławskim placówkom oświatowym za podejmowane inicjatywy w zakresie zapobiegania przestępczości i stworzenie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w administrowanych obiektach. Program ruszył z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Wrocławia oraz Straży Miejskiej we Wrocławiu – jako obecni organizatorzy programu. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, uhonorowanych szkół oraz Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, a także zaproszeni goście.

Celem inicjatywy jest poprawa bezpieczeństwa oraz motywowanie zarządców nieruchomości, dyrektorów placówek edukacyjnych oraz innych podmiotów do działań na rzecz bezpieczeństwa użytkowników obiektów, a także mobilizowanie ich do podejmowania wspólnych inicjatyw w tym zakresie.

O przyznanie „Certyfikatu Bezpieczeństwa” może ubiegać się administrator lub zarządca nieruchomości, którego obiekty spełniają określone kryteria. Przede wszystkim:

 • Wyposażone są w odpowiednie środki techniczne oraz mają określone procedury, które pozwalają minimalizować zagrożenia zarówno dla samych mieszkańców, jaki i ich mienia;
 • Zabezpieczone są poprzez właściwy monitoring obiektu i jego otoczenia lub dozór fizyczny;
 • Posiadają aktualne ubezpieczenie i spełniają warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Certyfikat przyznawany jest na okres dwóch lat przez kapitułę programu w skład której wchodzą przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Urzędu Miasta Wrocławia i Straży Pożarnej. Kapituła zastrzega sobie też prawo do cofnięcia certyfikatu, jeżeli wystąpiłyby okoliczności mające wpływ na wymagane kryteria.

W tym roku akces przystąpienia do programu wyraziły dyrekcje ośmiu wrocławskich szkół, których obiekty poddane zostały procesowi certyfikacji. Dwie z nich, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 i Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 16 spełniły wszystkie założone przez program kryteria, dlatego zostały przyznane im certyfikaty oraz pamiątkowe statuetki, które uroczyście wręczy kapituła programu.

W certyfikowanych szkołach zainicjowano szereg przedsięwzięć mających na celu podwyższenie standardów bezpieczeństwa. Dotyczą one m.in. organizacji ruchu na ciągach komunikacyjnych przyległych do budynków, wydzielonych parkingów, zieleni niezakłócającej pola widzenia, elementów małej architektury (place zabaw, ławki, kosze na śmieci zainstalowane na terenach przyszkolnych wykonano w systemie „anty - wandal”), oświetlenia newralgicznych dla bezpieczeństwa miejsc, systemu monitoringu wizyjnego, czy też ochrony fizycznej obiektu.

Certyfikowane obiekty spełniają też wymagania ochrony przeciwpożarowej. Zapewniono w nich prawidłowe warunki ewakuacji. Instalacje użytkowe w budynku są na bieżąco poddawane kontroli. Zapewniono również warunki niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w tym, wytyczono drogi pożarowe do budynków, zamontowano w odpowiednich miejscach przeciwpożarowe wyłączniki prądu i oznakowano lokalizację najbliższych hydrantów zewnętrznych.

Dyrekcje obu szkół dokładają wielu starań, aby bezpieczeństwo uczniów w ich placówkach stało na bardzo wysokim poziomie, a przyznany „Certyfikat Bezpieczeństwa” jest zwieńczeniem tych wysiłków. Podczas uroczystości zaprezentowano też film, przedstawiający inicjatywy podjęte w zakresie bezpieczeństwa.

(KWP we Wrocławiu / mw)

 • Uroczyste wręczenie „CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA” dwóm pierwszym wrocławskim szkołom
 • Uroczyste wręczenie „CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA” dwóm pierwszym wrocławskim szkołom
 • Uroczyste wręczenie „CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA” dwóm pierwszym wrocławskim szkołom
 • Uroczyste wręczenie „CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA” dwóm pierwszym wrocławskim szkołom
 • Uroczyste wręczenie „CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA” dwóm pierwszym wrocławskim szkołom
 • Uroczyste wręczenie „CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA” dwóm pierwszym wrocławskim szkołom
 • Uroczyste wręczenie „CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA” dwóm pierwszym wrocławskim szkołom
 • Uroczyste wręczenie „CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA” dwóm pierwszym wrocławskim szkołom
 • Uroczyste wręczenie „CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA” dwóm pierwszym wrocławskim szkołom

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 19.02 MB)

Powrót na górę strony