Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznaczeń i przekazanie radiowozów

Data publikacji 06.10.2015

Dziś podczas uroczystej zbiórki na dziedzińcu KWP w Lublinie odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania wypowiedziało 14 młodych policjantów. Również dzisiaj Garnizon Lubelski wzbogacił się o 29 nowych oznakowanych radiowozów, które trafią do komend na terenie całego województwa. Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń osobom zaangażowanym w sprawy bezpieczeństwa.W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś.

Uroczysta zbiórka odbyła się dzisiaj, 06.10.br. o godz. 14.00 na dziedzińcu KWP w Lublinie. W uroczystości udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Działo oraz kadra kierownicza lubelskiego garnizonu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele władz  rządowych, samorządowych, oraz służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Podczas zbiórki rotę ślubowania złożyło 14 nowych policjantów, w tym jedna kobieta. Młodzi funkcjonariusze zostali powitani w szeregach Policji przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Dariusza Działo. Po ślubowaniu przyszedł czas na wręczenie policyjnych odznak. Młodzi stróże prawa otrzymali je z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciecha Olbrysia oraz szefa lubelskiego garnizonu Policji.

Każdy z przyjętych dziś do służby policjantów, aby założyć po raz pierwszy policyjny mundur musiał wcześniej przejść kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego. Obejmowało ono m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad zorganizowany oraz komisję lekarską. Niebawem nowi policjanci przejdą szkolenie na kursie podstawowym. W szkole Policji będą zdobywać wiedzę m. in. z zakresu znajomości obowiązujących przepisów prawnych i procedur ich stosowania. Poznają psychologiczne aspekty pracy policjanta oraz etyki zawodowej. Wyposażeni w wiedzę i umiejętności wrócą do swoich macierzystych jednostek.

Młodzi policjanci zasilą szeregi komend w Zamościu, Chełmie, Białej Podlaskiej, Krasnymstawie oraz Oddziale Prewencji Policji KWP w Lublinie. Najwyższą liczbę punktów podczas rekrutacji uzyskał pan Jakub Stelmach, który już jako posterunkowy będzie służył w Oddziale Prewencji Policji KWP w Lublinie.

Dzisiejsza uroczystość była również okazją do wyróżnienia odznaczeniami osób zaangażowanych w sprawy bezpieczeństwa i zawsze chętnie współpracujących w tym zakresie z Policją. Medalem „Za zasługi dla Policji” uhonorowani zostali Wojewoda Lubelski - Wojciech Wilk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Grabczuk,  Jarosław Szymczyk Dyrektor Generalny LUW oraz Dowódca Wielonarodowej Brygady litewsko-polsko-ukraińskiej – płk. Dariusz Sobota.

Garnizon lubelski wzbogacił się o kolejne nowe samochody. Dzisiaj przekazanych zostało policjantom 29  oznakowanych radiowozów. Zakup pojazdów został współfinansowany  ze środków Komendy Głównej Policji oraz środków przekazanych przez samorządy województwa lubelskiego. Nowe radiowozy trafią do wszystkich komend miejskich oraz do jednostek powiatowych w: Lubartowie, Łukowie, Świdniku, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Kraśniku, Puławach i Radzyniu Podlaskim. Dwa radiowozy trafią także do policjantów z KWP w Lublinie. To już kolejny zakup pojazdów ze wspólnych środków KGP i samorządów. W tym roku łącznie w ten sposób policjanci z Lubelszczyzny pozyskali 53 pojazdy.

(KWP w Lublinie / mw)

 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznaczeń i przekazanie radiowozów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznaczeń i przekazanie radiowozów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznaczeń i przekazanie radiowozów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznaczeń i przekazanie radiowozów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznaczeń i przekazanie radiowozów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznaczeń i przekazanie radiowozów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznaczeń i przekazanie radiowozów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznaczeń i przekazanie radiowozów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznaczeń i przekazanie radiowozów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznaczeń i przekazanie radiowozów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznaczeń i przekazanie radiowozów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznaczeń i przekazanie radiowozów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznaczeń i przekazanie radiowozów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznaczeń i przekazanie radiowozów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów oraz wręczenie odznaczeń i przekazanie radiowozów
Powrót na górę strony