Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"

Data publikacji 09.10.2015

Zwiększenie efektywności działań w prowadzeniu obserwacji transgranicznej i koordynacji działań pościgowych zrealizowanych w ramach projektu „Drakkar” polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen, było głównym celem ćwiczeń które odbyły się w Sochaczewie oraz w CSP w Legionowie. W praktycznym podsumowaniu swoje umiejętności zaprezentowali policyjni antyterroryści z Radomia, Krakowa, Poznania i Łodzi oraz pirotechnicy z KSP. Wspierał ich śmigłowiec z KGP.

Do tej pory w ramach projektu "Drakkar" odbyły się cztery konferencje, podczas których policjanci oraz zaproszeni goście mogli poszerzać swoją wiedzę w zakresie zwalczania przestępstw handlu ludźmi, przestępczości narkotykowej, samochodowej, obrotu towarami wprowadzanymi nielegalnie w obszar celny Strefy Schengen. Ponadto, dzięki uczestnictwu w ww. seminariach możliwe było również nabycie umiejętności w zakresie funkcjonowania systemu przepływu danych SIS oraz wykrywania i zabezpieczenia mienia zdobytego w następstwie popełnianych przestępstw.

Dotychczasowe przedsięwzięcia  realizowane w ramach projektu miały głównie charakter wykładów i prelekcji, natomiast realizowane przez ostatnie dni ćwiczenia na terenie Sochaczewa oraz CSP w Legionowie były działaniami praktycznymi.

W ich trakcie uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności w ramach zbliżonych do rzeczywistych, w zakresie organizacji i prowadzenia działań policyjnych w sytuacji kryzysowej oraz tworzenia warunków właściwych do przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom i likwidacji ich skutków.

Celem ćwiczeń było także poszerzenie wiedzy na temat obowiązujących algorytmów i procedur działania Policji w sytuacjach powodujących konieczność podejmowani działań zespołowych, a także sprawnego, szybkiego, a przede wszystkim efektywnego wykorzystywania sił i środków będących w dyspozycji Policji.

Podczas ćwiczeń w którym zadaniem było zatrzymanie szczególnie niebezpiecznych przestępców w trakcie pościgu transgranicznego, swoje umiejętności zaprezentowali funkcjonariusze Sekcji Antyterrorystycznej KWP zs. w Radomiu, policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z Krakowa, Poznania i Łodzi oraz policjanci sekcji minersko-pirotechnicznej Wydziału Realizacyjnego KSP.  Wspierała ich załoga śmigłowca z KGP.

Rozwiązywaniem problemów operacyjnych i taktycznych oraz dowodzeniem i zabezpieczeniem działań, zajmowali się policjanci ze sztabu Policji KWP zs. w Radomiu.

Dzięki uczestnictwu w projekcie "Drakkar", poza doskonaleniem policjantów w zakresie przeciwdziałania przestępczości transgranicznej, możliwy był również zakup sprzętu, dzięki któremu policyjne działania w przyszłości będą jeszcze bardziej skuteczne.

Więcej o projekcie "Drakkar" ►

(KWP w Radomiu / mw)

 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"
 • Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"

Film Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar"

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Praktyczna realizacja ćwiczeń w ramach projektu "Drakkar" (format flv - rozmiar 14.08 MB)

Powrót na górę strony