Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi mundurowi w naszych szeregach

Data publikacji 13.10.2015

13 października br. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi po raz drugi w tym roku, odbyło się ślubowanie nowoprzyjętych policjantów. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał nadinsp. Dariusz Banachowicz Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Te słowa przysięgi wypowiedziało 34 osób (w tym 8 kobiet). Łącznie szeregi łódzkiego garnizonu policji  zasiliło 40 funkcjonariuszy w tym 14 kobiet. Po przeszkoleniu podstawowym 34 osób będzie pełnić służbę w  łódzkim Oddziale Prewencji, natomiast 6 funkcjonariuszek trafi do komend miejskich i powiatowych policji garnizonu łódzkiego. Po zakończeniu ceremonii ślubowania nadinsp. Dariusz Banachowicz Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi  powitał nowoprzyjętych życząc im wytrwałości oraz sukcesów w tej niełatwej i wymagającej służbie.

W 2015 roku garnizon łódzki przyjął w swoje szeregi 22 policjantek oraz 50 policjantów.

KWP w Łodzi / ig

  • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów #1
  • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów #2
  • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów #3
  • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów #4
  • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów #5
  • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów #6
Powrót na górę strony
Polska Policja