Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej – seminarium szkoleniowe

Data publikacji 19.10.2015

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się siódma edycja seminarium szkoleniowego poświęconego przestępczości ubezpieczeniowej. W przedsięwzięciu udział wzięli m.in. policjanci, prokuratorzy, przedstawiciele sektora ubezpieczeniowego oraz bankowego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro Służby Kryminalnej KGP, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Polską Izbę Ubezpieczeń.

W dniach 15-16 października 2015 r. w Wyższej Szkole Policji odbyła się VII edycja Seminarium Szkoleniowego pt. „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania  przestępczości ubezpieczeniowej”

Do uczestnictwa w Seminarium zaproszeni zostali przedstawiciele wydziałów dw. z przestępczością gospodarczą jednostek terenowych Policji szczebla wojewódzkiego oraz komend powiatowych i miejskich, Centralnego Biura Śledczego Policji, sektora ubezpieczeniowego – zakładów ubezpieczeniowych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, Prokuratury Generalnej, Związku Banków Polskich.

Wśród prelegentów znaleźli się: przedstawiciele środowisk akademickich (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), zakładów ubezpieczeniowych (PZU SA/PZU Życie SA, TUiR/TUnŻ Warta S.A, Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA, TUnŻ Cardif Polska S.A.), Prokuratury Generalnej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP
i Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

Organizatorzy za cel Seminarium przyjęli sobie podniesienie skuteczności i jakości współpracy organów ścigania oraz firm ubezpieczeniowych w zakresie zwalczania, ujawniania i zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce.

Prelegenci podczas swoich wystąpień zwracali szczególną uwagę na wzrastające zjawisko wyłudzeń z przedmiotowego obszaru, posiłkując się szeregiem przykładów takich jak: fikcyjna śmierć ubezpieczonego, celowe uszkodzenia ciała przez np. odjęcie członków po drastyczne przykłady podpalenia przez stronę umowy ubezpieczenia domu, w którym przebywali jego członkowie rodziny oraz wyłudzenia z tytułu szkód komunikacyjnych i majątkowych. 

Na  seminarium nie zabrakło również panelu poświęconego nowym trendom i zagrożeniom, które pojawiły się w obszarze przestępczości ubezpieczeniowej, w tym zjawiska cyberprzestępczości w działalności zakładów ubezpieczeniowych oraz działalności zorganizowanych grup przestępczych dokonujących przestępstw w obszarze wyłudzeń odszkodowań z polis komunikacyjnych czy inwestycyjnych.

Odrębny panel poświęcony został zmianom w kodeksie postępowania karnego i roli zakładów ubezpieczeń jako pokrzywdzonych.

Organizatorem przedsięwzięcia było Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Polska Izba Ubezpieczeń.

(WSPol w Szczytnie / mw)

  • Prelegenci
  • Prelegenci
  • Wystąpienie prelegenta
  • Wystąpienie prelegenta
  • Zastępca Komendanta-Prorektor podczas przemówienia
  • Wspólne zdjęcie uczestników seminarium
Powrót na górę strony