Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa współpraca Szkół Policji

Data publikacji 19.10.2015

Podpisanie kolejnego porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą Policji w Słupsku i Wyższą Zawodową Szkołą Policji w Oranienburgu odbyło się w piątek w słupskiej Szkole Policji. W podpisaniu dokumentu uczestniczył komendant Szkoły insp. Jacek Gil oraz prezydent Szkoły Rainer Grieger. Porozumienie przewiduje dalsze zacieśnianie współpracy między naszymi instytucjami w kolejnych latach 2016-2017.

Współpraca policyjnych Szkół ze Słupska i Oranienburga trwa od 20 lat. Co dwa lata porozumienie o współpracy przedłużane jest na kolejny okres. Daje to możliwość szczegółowego określania kierunków, w jakich powinny ewoluować kontakty policjantów z obu jednostek.

Obecne, już dziesiąte, podpisanie umowy o współpracy szkoleniowej zostało podpisane w oparciu o „Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych”. Zapisy porozumienia przewidują wyminę wykładowców i słuchaczy, wspólne seminaria dotyczące polskiego o niemieckiego prawa dla policjantów jednostek przygranicznych oraz warsztaty praktyczne z zakresu podwyższania kwalifikacji zawodowych policjantów obu krajów.

Wymierne efekty trwającej od 1995 roku współpracy to wymiany słuchaczy i wykładowców obu szkół. Innym z przykładów jest prowadzenie polsko-niemieckich warsztatów dla policjantów pełniących służbę w międzynarodowych patrolach po obu stronach granicy. Podpisane porozumienie odnosi się również do działalności naukowej, w tym między innymi w zakresie kształtowania zajęć i opracowywania materiałów dydaktycznych pomocnych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym policjantów obu państw.

O konieczności kontynuowania współpracy pomiędzy Szkołami w Słupsku i Oranienburgu mówili także inni niemieccy goście, w tym Peter Salender – pełnomocnik Prezydium Policji w Poczdamie do spraw współpracy polsko niemieckiej oraz Ulf Buschmann – koordynator służb niemieckich w Centrum współpracy Polsko-niemieckiej w Świecku.

20-letnia Współpraca pomiędzy Szkołą Policji w Słupsku i Wyższą Szkołą Zawodową Policji Kraju Związkowego Brandenburgia jest najdłuższą formą tego rodzaju międzynarodowych kontaktów pomiędzy polską i niemiecką Policją.

SP w Słupsku / ig

  • Dokumenty o współpracy jednostek podpisano w słupskiej Szkole Policji
  • Dokumenty o współpracy jednostek podpisano w słupskiej Szkole Policji
  • Dokumenty o współpracy jednostek podpisano w słupskiej Szkole Policji
  • Popisanie porozumienia
  • Popisanie porozumienia
  • Popisanie porozumienia
  • Porozumienie podpisali: Prezydent Szkoły Policji w Oranienburgu Reiner Grieger i Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil
  • Porozumienie podpisali: Prezydent Szkoły Policji w Oranienburgu Reiner Grieger i Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil
  • Porozumienie podpisali: Prezydent Szkoły Policji w Oranienburgu Reiner Grieger i Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil

Film Międzynarodowa współpraca Szkół Policji

Pobierz plik Międzynarodowa współpraca Szkół Policji (format mp4 - rozmiar 30.6 MB)

Film SP Słupsk - FHPol Oranienburg. 20 lat współpracy

Pobierz plik SP Słupsk - FHPol Oranienburg. 20 lat współpracy (format mp4 - rozmiar 30.6 MB)

Powrót na górę strony