Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

VIII Edycja "Dzielnicowy Roku" - drugi dzień rywalizacji

Data publikacji 23.10.2015

Znamy już wyniki kolejnych dwóch konkurencji po drugim dniu rywalizacji w VIII Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych.

Konkurencja III

1. Symulacja – przyjęcie interesanta obejmuje problematykę z zakresu prewencji, prawa oraz psychologii.
2. Ocenie podlegają zaprezentowane umiejętności, w szczególności:

 • komunikacja werbalna i niewerbalna;
 • tworzenie atmosfery życzliwości i pomocy obywatelom;
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
 • wskazywanie możliwych do zastosowania rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i normami współżycia społecznego;
 • propagowanie metod i sposobów unikania zagrożeń.

3. Przebieg konkurencji – przyjęcie interesanta jest utrwalany techniką wideo przez organizatora zawodów. Po zakończeniu konkurencji kierownik drużyny otrzymuje dla celów dydaktycznych materiał wideo własnych zawodników.
4. Po zakończeniu konkurencji opisanych w § 21 i § 22 sędzia główny zawodów omawia przebieg konkurencji i wyniki uzyskane przez zawodników, wskazując jak powinno wyglądać prawidłowe ich rozwiązanie.

I miejsce
ST. ASP. PIOTR KALIŃSKI – KOMENDA STOŁECZNA

II miejsce
ASP. SZT. PIOTR CHODORSKI – KWP OPOLE
ASP. PAWEŁ SOBCZAK – KWP SZCZECIN
ST. ASP. MARIUSZ WIELOGÓRSKI – KOMENDA STOŁECZNA

Konkurencja IV

1. Konkurencja strzelanie polega na oddaniu 12 strzałów do tarczy TS-9 i TS-10 i odbywa się na strzelnicy Szkoły Policji w Katowicach.
2. Przebieg strzelania:

 • zawodnik ładuje dwa magazynki, w każdym po 6 sztuk amunicji, jeden magazynek wkłada do ładownicy, a drugi na komendę sędziego podłącza do broni służbowej, którą następnie chowa do kabury;
 • na sygnał sędziego wyjmuje broń z kabury i oddaje 12 strzałów z odległości 15 m, ze zmianą magazynka, (pierwszy magazynek do tarczy TS-9 z postawy stojącej, drugi magazynek do tarczy TS-10 z postawy klęczącej).

3. Zawodnik ma 25 sekund na oddania wszystkich strzałów. Po upływie czasu, sędzia przerywa strzelanie i sumuje zdobyte do tego momentu punkty.
4. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, wyższe miejsce zajmuje ten zawodnik, który uzyskał większą ilość przestrzelin 7, 5, 4 itd.
5. W przypadku niewypału lub niezawinionego uszkodzenia pistoletu strzelanie jest powtarzane.
6. Sędzia główny konkurencji może zdyskwalifikować zawodnika w przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa strzelania określonych w założeniach do konkurencji.
7. Amunicję do zawodów zapewnia organizator.

I miejsce
MŁ. ASP. ROBERT KULIGOWSKI – KWP BIAŁYSTOK

II miejsce
ASP. GRZEGORZ WARCHOLIŃSKI – KWP ŁÓDŹ

III miejsce
ST. ASP. MARIUSZ WIELOGÓRSKI – KOMENDA STOŁECZNA

(SP w Katowicach / mw)

 • Drugi dzień rywalizacji

 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
 • Dzielnicowy Roku konkurencja III i IV
Powrót na górę strony