Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja podsumowująca projekty teleinformatyczne

Data publikacji 23.10.2015

Wczoraj uroczyście podsumowano zakończenie projektu teleinformatycznego o nazwie „Budowa platformy telekomunikacyjnej integrującej systemy łączności na Stanowiskach Kierowania Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim” o wartości ponad 14 mln złotych realizowanego przez Wydział Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Było to możliwe dzięki współfinansowaniu tego przedsięwzięcia z funduszy unijnych.

Konferencja podsumowująca zrealizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy projekty teleinformatyczne sfinansowane dzięki środkom pozyskanym m.in. z funduszy unijnych odbyła się Bydgoszczy. W uroczystym otwarciu seminarium udział wieli m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski P. Ewa Mes, Wicemarszałek Województwa P. Zbigniew Ostrowski, Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP insp. Jerzy Sipa.

Podczas seminarium zaprezentowano pięć projektów teleinformatycznych, jakie Wydział Łączności i Informatyki KWP w Bydgoszczy zrealizował na przełomie lat 2011-2015, na które zostały pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • projekt o nazwie „Wdrożenie nowoczesnej platformy teleinformatycznej dla zarządzania bezpieczeństwem publicznym poprzez budowę regionalnego centrum zarządzania sieciami i przetwarzania danych w KWP w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą techniczną chroniącą lokalne styki z siecią publiczną Internet” o wartości 2.992.965 zł., zakończony w 2011 roku. W ramach przedsięwzięcia wybudowano nowoczesną serwerownię w KWP w Bydgoszczy wraz ze stacją transformatorową przyłącza energetycznego oraz zakupiono i zainstalowano nowoczesne urządzenia chroniące dostęp do sieci internetowej;
 • projekt o nazwie „Zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznej poprzez uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w jednostkach Policji woj. kujawsko-pomorskiego” o wartości 1.157.735 zł., zakończony w 2012 roku. W projekcie zakupiono i uruchomiono infokioski dla KWP, KMP i KPP województwa kujawsko-pomorskiego oraz zakupiono i uruchomiono urzędomat w KWP w Bydgoszczy;
 • projekt o nazwie „Budowa narzędzi e-Administracji w oparciu o zintegrowany system zarządzania sprawami dla rządowej administracji zespolonej województwa kujawsko-pomorskiego” realizowany przez Kujawsko-pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, a którego Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy była największym współuczestnikiem, o wartości  8.433.927 zł. (z czego udział KWP to 2.340.495 zł), zakończony w 2012 roku. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano i rozbudowano sieć LAN w budynkach KWP w Bydgoszczy, dostarczono sprzęt informatyczny w postaci serwerów, komputerów, sprzętu skanującego i drukującego oraz uruchomiono w KWP w Bydgoszczy informatyczny system obiegu dokumentów;
 • projekt o nazwie „Dostosowanie jednostek terenowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego do elektronicznego obiegu dokumentów” o wartości 5.306.880 zł., zakończony w 2014 roku. W projekcie zakupiono sprzęt informatyczny dla KMP i KPP województwa kujawsko-pomorskiego oraz rozbudowano sprzętowo system pocztowy, uruchomiono system elektronicznego faksu, a ponadto rozszerzono funkcjonalnie system elektronicznego obiegu dokumentów;
 • ukończony w bieżącym roku, będący wiodącym tematem spotkania, projekt o nazwie „Budowa platformy telekomunikacyjnej integrującej systemy łączności na Stanowiskach Kierowania Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim”, w ramach którego wybudowano system integrujący usługi łączności w dedykowanych konsolach operatorskich wraz z centralnym rejestratorem rozmów oraz zakupiono i uruchomiono w całym województwie cyfrowy sprzęt radiowy standardu DMR.

Ogółem w okresie 2011-2015 Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy pozyskała na realizację przedsięwzięć teleinformatycznych z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa łączną kwotę 22.554.875 zł. Wszystkie powyższe projekty są godne zaprezentowania, z uwagi na fakt, iż dzięki nim policja pozyskała sprzęt i usługi usprawniające pracę.

Bardzo duże zainteresowanie projektem wśród kadry kierowniczej pionu teleinformatycznego zarówno na szczeblu KGP jak i KWP innych garnizonów stał się pretekstem do zorganizowania seminarium, na którym swoje prezentacje przedstawiły – poza KWP w Bydgoszczy – przedstawiciele KWP Gdańsk - jako wdrażający podobny wojewódzki system radiotelefoniczny, KWP Poznań - jako wdrażający system miejski oraz przedstawiciele konsorcjum wykonawczego system w województwie kujawsko-pomorskim firmy: „Siltec” Sp.z o.o. i „DGT” Sp. z o.o., które przedstawiały możliwości techniczne, alternatywne rozwiązania i trudności techniczne w realizacji takich przedsięwzięć.

Podsumowaniem seminarium było wystąpienie Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP wskazujące na zalety realizowanych przedsięwzięć. W seminarium uczestniczyli także przedstawiciele pionów łącznosci i informatyki z komend policji w Gdańsku, Poznaniu, Olsztynie, Gorzowie Wlkp., Łodzi, Katowicach i KSP. Bardzo istotnym elementem spotkania była prezentacja dwóch wystaw sprzętowych obsługiwanych przez specjalistów branżowych:

 • pierwsza przedstawiająca funkcjonowanie systemu obiegu dokumentów eDok w KWP w Bydgoszczy;
 • druga przedstawiająca usługi i sprzęt zastosowany w zakończonym projekcie „Budowa platformy telekomunikacyjnej integrującej systemy łączności…” wraz z zaprezentowaną on-line, na projektorze telewizyjnym, pracą funkcjonariuszy na stanowisku kierowania KMP w Bydgoszczy.

KWP w Bydgoszczy / ig

 • Konferencja podsumowująca projekty teleinformatyczne #1
 • Konferencja podsumowująca projekty teleinformatyczne #2
 • Konferencja podsumowująca projekty teleinformatyczne #3
 • Konferencja podsumowująca projekty teleinformatyczne #4
 • Konferencja podsumowująca projekty teleinformatyczne #5
 • Konferencja podsumowująca projekty teleinformatyczne #6
 • Konferencja podsumowująca projekty teleinformatyczne #7
 • Konferencja podsumowująca projekty teleinformatyczne #8
 • Konferencja podsumowująca projekty teleinformatyczne #9
 • Konferencja podsumowująca projekty teleinformatyczne #10
 • Konferencja podsumowująca projekty teleinformatyczne #11
 • Konferencja podsumowująca projekty teleinformatyczne #12
Powrót na górę strony