Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie porozumienia z TVP

Data publikacji 26.10.2015

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski oraz Dyrektor Telewizji Polskiej Oddział w Poznaniu pani Lena Bretes-Dorożała podpisali dzisiaj porozumienie o współpracy. Dokument zakłada przeprowadzenie wieloetapowej akcji informacyjno-edukacyjnej poświęconej działaniom prewencyjnym w Wielkopolsce.

Elementem niezbędnym do zapewnienia godnej egzystencji i rozwoju każdego człowieka jest troska o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. Aby było to możliwe konieczne są wyprzedzające działania profilaktyczne mogące wyeliminować z życiaspołecznego wiele sytuacji, nie tylko trudnych, ale i niebezpiecznych, takich z którymi spotykamy się na co dzień.

Policjanci z całej Wielkopolski od lat realizują przedsięwzięcia o charakterze prewencyjnym. Podejmowane inicjatywy profilaktyczne dotyczą szeroko rozumianego bezpieczeństwa różnych grup społecznych: dzieci, młodzieży, kobiet, seniorów, przedsiębiorców czy też uczestników ruchu drogowego. Spektrum działań policjantów zajmujących się prewencją kryminalną jest bardzo różnorodne. Wśród wielu podejmowanych inicjatyw można wymienić te dotyczące profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży, sposobów zapobiegania różnego rodzaju przestępstwom oraz bezpieczeństwa na drogach.

Do współpracy zapraszamy władze oświatowe, samorządowe oraz instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Niezależnie od rodzaju prowadzonych przez policję działań profilaktycznych zawsze zależy nam, aby informacja o nich dotarła do jak największego grona odbiorców, gdyż to właśnie warunkuje ich powodzenie. W tym obszarze rola mediów jest nie do przecenienia.

Telewizja Polska Oddział w Poznaniu, w ramach misji publicznej, od dawna wspiera Wielkopolską Policję w podejmowanych działaniach prewencyjnych.

26 października br. ta współpraca została zacieśniona. W siedzibie poznańskiego oddziału TVP – Dyrektor Oddziału pani Lena Bretes-Dorożała oraz Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu – podpisali porozumienie dotyczące przeprowadzenia wieloetapowej akcji informacyjno-edukacyjnej w województwie wielkopolskim. Na mocy porozumienia wielkopolscy policjanci i dziennikarze TVP Oddział w Poznaniu będą wspólnie wdrażać i angażować się w inicjatywy, w których ogromną rolę odgrywają działania profilaktyczne.

Obszary wspólnego działania zostały zdefiniowane m.in. raportem otwarcia nowatorskiego projektu pod nazwą „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”, którego inicjatorem i pomysłodawcą jest Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

(KWP w Poznaniu / dpb)

  • Dyrektor Telewizji Polskiej Oddział w Poznaniu pani Lena Bretes-Dorożała i Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski rozmawiają w biurze TVP
  • Podpisanie porozumienia
  • Dyrektor Telewizji Polskiej Oddział w Poznaniu pani Lena Bretes-Dorożała i Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski po podpisaniu porozumienia
Powrót na górę strony