Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Respektowanie praw człowieka w kontekście zabezpieczania zgromadzeń publicznych

Data publikacji 28.10.2015

Respektowanie praw człowieka w kontekście zabezpieczania zgromadzeń publicznych – to tytuł szkolenia, które rozpoczęło się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Podczas dwudniowych wykładów dowódcy operacji policyjnych zapoznają się m.in. z treściami zawartymi w podręczniku przygotowanym przez ekspertów z OBWE.

28 października 2015 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęło się dwudniowe szkolenie pilotażowe dla dowódców operacji policyjnych w kontekście szanowania praw człowieka przy zabezpieczaniu zgromadzeń publicznych, które zostało zorganizowane przez Główny Sztab Policji KGP i Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji wraz z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR).

W szkoleniu biorą udział funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji oraz Komend Wojewódzkich Policji z całego kraju, którzy, na co dzień realizują zadania dowódcy operacji (akcji) policyjnych podczas zgromadzeń i imprez masowych, a także  przedstawiciele pełniący funkcję na samodzielnych stanowiskach ds. Praw Człowieka z KWP w: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

W szkoleniu uczestniczy również insp. Krzysztof Lis – Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP, mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz – Pełnomocnik KGP ds. ochrony praw człowieka oraz mł. insp. Dariusz Dymiński – Naczelnik Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu Policji KGP .

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o Podręcznik dla dowódców operacji policyjnych w kontekście szanowania praw człowieka przy zabezpieczaniu zgromadzeń publicznych, opracowany przez ekspertów z krajów członkowskich OBWE. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z głównymi założenia zawartymi w Podręczniku oraz z ich praktycznym zastosowaniem. Warto podkreślić, że Polska Policja, jako jedna z pierwszych, otrzymała możliwość partycypowania w tym unikatowym przedsięwzięciu.

(GSP KGP/WSPol / mw)

  • Respektowanie praw człowieka w kontekście zabezpieczania zgromadzeń publicznych-szkolenie
  • Respektowanie praw człowieka w kontekście zabezpieczania zgromadzeń publicznych-szkolenie
  • Respektowanie praw człowieka w kontekście zabezpieczania zgromadzeń publicznych-szkolenie
  • Respektowanie praw człowieka w kontekście zabezpieczania zgromadzeń publicznych-szkolenie
  • Respektowanie praw człowieka w kontekście zabezpieczania zgromadzeń publicznych-szkolenie
Powrót na górę strony
Polska Policja