Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo musi być nowoczesne

Data publikacji 10.12.2007

W Będlewie pod Poznaniem naukowcy pokazali jak świat nauki może wspierać bezpieczeństwo publiczne. Konferencja Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli w Unii Europejskiej" odbyła się 4-7 grudnia w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Będlewie koło Poznania.

Zaprezentowano na niej efekty realizacji projektów naukowych PPBW m.in. bezzałogowe samoloty, sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji do prowadzenia postępowań karnych, systemy unowocześniające analizę kryminalną i wiele projektów.
W konferencji wzięli udział wiceministrowie: Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego Olaf Gail oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Tadeusz Budzik, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Henryk Tusiński, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Wojciech Olbryś, a także rektorzy wyższych uczelni zaangażowanych w działania PPBW.


- PPBW jest niepowtarzalną inicjatywą. W jednym miejscu spotykają się naukowcy, teoretycy prawa, oraz praktycy: sędziowie, policjanci i prokuratorzy. Pomysły teoretyków, realizowane przez ośrodki naukowe są wspólnie testowane po to, by można je było stosować w normalnej pracy - powiedział wiceminister SWiA Adam Rapacki, uczestniczący w konferencji.


W czasie konferencji zaprezentowany został prototyp samolotu "Żuraw" przygotowany przez Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej.
- Samolot może służyć policji, straży pożarnej czy służbom leśnym. Pomoże w ściganiu przestępców i nadzorze ruchu drogowego. Może patrolować obszary leśne wyszukując zagrożenia pożarowe, ale również odnajdywać skradzione samochody - powiedział dr Mikołaj Sobczak, kierownik projektu. Mikołaj Sobczak dodał, że projekt bezzałogowych samolotów jest pierwszym tego typu projektem w Europie.


Podczas obrad rektorowi Politechniki Poznańskiej w Poznaniu prof. Adamowi Hamrolowi w uznaniu zasług dla wielkopolskiej policji wręczono medal "Zasłużony dla Policji". Medal wręczył minister Adam Rapacki.
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego powstała w 2005 roku. Jej celem jest wspieranie instytucji bezpieczeństwa publicznego poprzez wyposażenie ich w nowoczesne narzędzia informatycznych i technologicznych. W skład PPBW wchodzą przedstawiciele policji, ABW, Straży Granicznej, sądów powszechnych, prokuratur, służb oraz ośmiu polskich wyższych uczelni.

Powrót na górę strony