Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ruszyła Śląska Platforma Przeciw Nienawiści

Data publikacji 29.10.2015

W Sali Marmurowej Sejmu Śląskiego odbyło się spotkanie, podczas którego Wojewoda Śląski, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach zainaugurowali powstanie Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści. Inicjatywa ma na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępstw z nienawiści. Jej uroczystemu utworzeniu towarzyszyli policjanci, prokuratorzy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zawiązanie przez Policję szczególnego partnerstwa z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, umożliwiającego wymianę doświadczeń i wypracowanie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępstw z nienawiści to główny cel powołania do życia Śląskiej Platformy Przeciwko Nienawiści. Spotkanie inauguracyjne odbyło się wczoraj w gmachu Sejmu Śląskiego, a uroczystego otwarcia Platformy dokonał Piotr Litwa – Wojewoda Śląski oraz nadinsp. Jarosław Szymczyk - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyli inicjatorzy Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści: Katarzyna Błaszczyk-Domańska – Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania, dr Aleksandara Wentkowska - Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, Stanisław Faber sprawujący urząd Śląskiego Kuratora Oświaty, a także mł.insp. Krzysztof Kazek - Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka oraz policjanci, prokuratorzy, przedstawiciele gmin i organizacji pozarządowych.

Jednym z przedsięwzięć, obok głównych założeń Platformy, jest stworzenie planu działań i skoordynowanie dotychczasowych inicjatyw w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw motywowanych nienawiścią, które można zgłaszać już dzisiaj za pośrednictwem tzw. "Skrzynki dobrych pomysłów" pod adresem: sppn@onet.pl.

KWP w Katowicach / ig

  • Ruszyła Śląska Platforma Przeciw Nienawiści #1
  • Ruszyła Śląska Platforma Przeciw Nienawiści #2
  • Ruszyła Śląska Platforma Przeciw Nienawiści #3
  • Ruszyła Śląska Platforma Przeciw Nienawiści #4
  • Ruszyła Śląska Platforma Przeciw Nienawiści #5
  • Ruszyła Śląska Platforma Przeciw Nienawiści #6
Powrót na górę strony