Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata „Bezpieczny pieszy”

Data publikacji 29.10.2015

Mając na względzie wysokie zagrożenie bezpieczeństwa pieszych na drogach, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP wraz z PZU S.A. oraz Fundacją Krajowe Centrum Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, dnia 29.10.br. w Centralnym Ośrodku Sportu Torwar w Warszawie zorganizowało debatę pod patronatem Komendanta Głównego Policji z cyklu „Porozmawiajmy o prewencji”, poświęconą bezpieczeństwu pieszych. W debacie pt.„Bezpieczny pieszy” udział wzięli eksperci reprezentujący zarówno świat teorii jak i praktyki z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Debata pt.: „Bezpieczny pieszy” to kolejna debata z cyklu przedsięwzięć: „Porozmawiajmy o Prewencji” – porozmawiajmy o bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu drogowego, a więc o każdym z nas.

Zebranych na sali gości, ekspertów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także komendantów wojewódzkich, policjantów oraz młodzież powitał Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP – insp. Ryszard Garbarz „Dzisiejsze, kolejne spotkanie poświęcone jest szczególnej grupie uczestników ruchu drogowego. Jego formuła pozwoli nam zdefiniować rekomendacje, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego” – powiedział Dyrektor BPiRD.

W imieniu gospodarza debaty zabrał głos Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezary Popławski: „Mam nadzieję, że podczas tej debaty pojawi się dużo dobrych, złotych myśli oraz dobrych rozwiązań, aby bezpieczniej było na naszych drogach”. Komendant podkreślił, jak ważne są tego typu spotkania. To właśnie wymiana doświadczeń podczas takich przedsięwzięć pozwala wskazać kierunki pracy nad bezpieczeństwem na polskich drogach.

W trakcie debaty wyróżnieni zostali przez Komendanta Głównego Policji i Dyrektora BPiRD KGP oraz producenta programu, Pana Marcina Kwiatkowskiego, policjanci i ich przełożeni, którzy biorą udział realizacji programu telewizyjnego pt. „Uwaga Pirat”. To dzięki ich osobistemu zaangażowaniu przy realizacji nagrań, wysokiej wiedzy merytorycznej i profesjonalnemu wykonywaniu obowiązków służbowych możemy oglądać felietony najwyższej jakości, edukujące widzów z zakresu tak ważnej tematyki, jaką jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Nagrodzeni funkcjonariusze to: mł. asp. Martyna Drężek z Referatu Ruchu Drogowego KPP w Piszu, mł. asp. Remigiusz Rakowski z WRD KMP w Bydgoszczy, mł asp. Tomasz Powierza z WRD KMP w Łodzi, mł. asp. Robert Nyga z WRD KWP w Kielcach.

Debata „Bezpieczny pieszy” podzielona została na 3 panele.

W pierwszym z nich, dotyczącym unormowań prawnych z zakresu bezpieczeństwa pieszych, głos zabrali: pani Beata Bublewicz – poseł na Sejm RP VII Kadencji, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. BRD; pan Tomasz Kozera z Departamentu Transportu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; pan Mariusz Wasiak z BPiRD KGP oraz pan Andrzej Grzegorczyk z GRSP (partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego). Moderatorami panelu byli insp. Leszek Jankowski – Zastępca Dyrektora BPiRD KGP oraz insp. Marek Konkolewski – radca BPiRD KGP. Eksperci rozmawiali na temat genezy zmian przepisu dotyczącego pierwszeństwa pieszego na przejściu, uwarunkowań europejskich dotyczących bezpieczeństwa pieszych, regulacji prawnych dotyczących koegzystencji kierujących i pieszych – na temat stanu obecnego i pożądanych kierunków zmian, a także eksperymentu społecznego przeprowadzonego przez Fundację PZU, a dotyczącego zachowania kierowców wobec pieszych.

Do drugiego panelu pn.: „Edukacja na rzecz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego” zaproszeni zostali: pani Maria Dąbrowska-Loranc – kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu ITS; pani Anna Wesołowska – Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN; dr Andrzej Markowski psycholog transportu; pani Danuta Gut – Dyrektor Biura ZPPP; dr Adam Pietrzak – anestezjolog, specjalista medycyny ratunkowej i pani Karolina Wirowska – koordynator akcji „Bezpieczny – bo widoczny”. Moderatorami panelu były: podinsp. Dorota Pater - Naczelnik Wydziału Profilaktyki BPiRD KGP i podinsp. Marzena Kordaczuk-Wąs radca BPiRD KGP. Goście poruszyli tematy programów profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa pieszych, roli szkoły, jaką odgrywa w bezpieczeństwie dzieci w ruchu drogowym, postawy rodziców w wychowaniu komunikacyjnym roli samorządów lokalnych, seniorów w ruchu drogowy, partnerstwa publiczno – prywatnego na rzecz edukacji i profilaktyki społecznej, wypadków drogowych z udziałem pieszych, klasycznych obrażeń i pierwszej pomocy. Zaprezentowana została odblaskowa moda z udziałem dzieci.

Trzeci panel nosił nazwę: „Inżynieria drogowa – nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne wpływające na bezpieczeństwo pieszych”. Zaproszeni goście do tej dyskusji to: pan Marek Wierzchowski z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i pan Janusz Galas – Zastępca Dyrektora Biura Inżynier Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy, dr Tomasz Targosiński z Instytutu Transportu Samochodowego i Pan Janusz Bohatkiewicz z Katedry Dróg i Mostów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Moderatorem był Dyrektor Krajowego Centrum BRD pan Jacek Zalewski. Wyemitowano film dotyczący kreatywnego przejścia dla pieszych w Radomiu. Poruszono tematy infrastruktury dla pieszych (miejsca pieszego na drodze), współpracy inżyniera ruchu M. St. Warszawy z jednostkami miejskimi i policją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, widoczności pieszych w nocy oraz bezpiecznych przejść dla pieszych – projektowania, budowania i przebudowywania.

Podsumowania debaty dokonali: insp. Leszek Jankowski – Zastępca Dyrektora BPiRD KGP, Dyrektor Krajowego Centrum BRD pan Jacek Zalewski oraz podinsp. Dorota Pater Naczelnik Wydziału Profilaktyki BPiRD KGP. Wszyscy oni podkreślali, że dyskusja na temat pieszych na drodze jest i będzie zawsze potrzebna. „Mamy świadomość, że budowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym to proces, na który bez wątpienia składają się dobre reguły prawne, szeroko rozumiana edukacja, ale także nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa”.

Podziękowali również wszystkim za udział w debacie, a szczególnie przedstawicielom fundacji PZU oraz Krajowego Centrum BRD: „Jesteśmy przekonani, że zdefiniowane i odpowiedzialne partnerstwo w sprawie, jaką jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego przyniesie nam w perspektywie czasu wzajemną satysfakcję”.

(BPiRD KGP/ mw, ab)

Czytaj również:

 • Debata „Bezpieczny pieszy” #1
 • Debata „Bezpieczny pieszy” #2
 • Debata „Bezpieczny pieszy” #3
 • Debata „Bezpieczny pieszy” #4
 • Debata „Bezpieczny pieszy” #5
 • Debata „Bezpieczny pieszy” #1
 • Debata „Bezpieczny pieszy” #6
 • Debata „Bezpieczny pieszy” #7
 • Debata „Bezpieczny pieszy” #8
 • Debata „Bezpieczny pieszy” #6
 • Debata „Bezpieczny pieszy” #9
 • Debata „Bezpieczny pieszy” #4
 • Debata „Bezpieczny pieszy” #2
 • Debata „Bezpieczny pieszy” #3
 • Debata „Bezpieczny pieszy” #5
 • Debata „Bezpieczny pieszy”
 • Debata „Bezpieczny pieszy”
 • Debata „Bezpieczny pieszy”
 • Debata „Bezpieczny pieszy”
 • Debata „Bezpieczny pieszy”
 • Debata „Bezpieczny pieszy”
 • Debata „Bezpieczny pieszy”
 • Debata „Bezpieczny pieszy”
 • Debata „Bezpieczny pieszy”
Powrót na górę strony