Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Medal za zasługi dla Policji

Data publikacji 04.11.2015

W dniu 3 listopada br. odbyła się uroczystość odznaczenia Medalami za Zasługi dla Policji dowódców XXXII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych wyróżnienia wręczył nadinsp. Dariusz Działo, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.

W dniu 3 listopada br. na terenie bazy NATO Novo Selo w Kosowie nadinsp. Dariusz Działo, w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego, Naczelnika Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP mł. insp. Ryszarda Bąkowskiego oraz dowódców XXIV i XXV rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, odznaczył srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji podpułkownika Arkadiusza Kujawę, dowódcę PKW oraz brązowym Medalem za Zasługi dla Policji majora Tomasza Sobiecha, zastępcę dowódcy PKW i kapitana Piotra Półbratka, Dowódcę Grupy PKW.

Wyróżnieni oficerowie na co dzień współpracują z dowództwem Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie, w wyniku której polscy policjanci wraz z żołnierzami  PKW realizują wspólnie zadania zarówno na poziomie operacyjnym jak i szkoleniowym. PKW zapewnia stałą pomoc i wsparcie logistyczne naszemu kontyngentowi. Taka współpraca ma ogromny wpływ na poziom wykonywanych zadań przez funkcjonariuszy obu formacji. Ten fakt wielokrotnie jest podkreślany przez kierownictwo misji EULEX Kosowo.

Po ceremonii był czas na gratulacje, życzenia i pamiątkowe zdjęcia.

(BMWP KGP / mw)

  • Medal za zasługi dla Policji
  • Medal za zasługi dla Policji
  • Medal za zasługi dla Policji
  • Medal za zasługi dla Policji
  • Medal za zasługi dla Policji
  • Medal za zasługi dla Policji
Powrót na górę strony