Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Handel ludźmi – wymiana doświadczeń i informacji o zagrożeniach z policjantami z Holandii

Data publikacji 04.11.2015

2 listopada br. we Wrocławiu odbyły się spotkania poświęcanie przeciwdziałaniu handlu ludźmi a także towarzyszącym im przestępstwom. W wyniku partnerskiej współpracy między KMP we Wrocławiu a Policją holenderską zrealizowano projekt pn. "Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa, praca w Holandii".

Uczestnikami zorganizowanych dwóch spotkań oprócz policjantów była młodzież z wrocławskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 i przedstawiciele Straży Granicznej, Starostwa Powiatu Wrocławskiego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Edukacji wrocławskiego magistratu, Powiatowego Urzędu Pracy, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Akson oraz Straży Miejskiej. Komendę miejską reprezentowali m.in. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu - mł. insp. Arkadiusz Małecki oraz Naczelnik Wydziału Prewencji - podinsp. Krzysztof Gawlik.

W trakcie spotkań przedstawicielka Biura Współpracy Międzynarodowej Policji Garnizonu Oost Nederland - Pani Irena de Ruig oraz przedstawicielka holenderskiej organizacji pozarządowej FairWork, zajmującej się problematyką handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa - Pani Hanna Mongard, omawiały z uczestnikami spotkań zagadnienia dotyczące m.in.:

 • podniesienia świadomości prawnej obywateli RP dotyczącej kwestii pracy w Holandii, w tym m.in. wysokość i rodzaje stawek godzinowych za pracę oraz rodzaje umów regulujących stosunek pracy,
 • ograniczenia ilości przestępstw związanych z wyzyskiem, zmuszaniem do pracy, w tym również prostytucji,
 • uświadomienie zagrożeń i niebezpieczeństw, na jakie narażone są osoby decydujące się na migrację zarobkową do Holandii.

Gospodarzami pierwszego spotkania była młodzież z wrocławskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 1, natomiast w drugiej części zorganizowanej w nowo otwartym Komisariacie Policji Wrocław-Krzyki oprócz policjantów wzięli udział również przedstawiciele Straży Granicznej, Starostwa Powiatu Wrocławskiego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Edukacji wrocławskiego magistratu, Powiatowego Urzędu Pracy, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Akson oraz Straży Miejskiej. Komendę Miejską Policji we Wrocławiu reprezentowali m.in. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu - mł. insp. Arkadiusz Małecki oraz Naczelnik Wydziału Prewencji i Patrolowego KMP Wrocław - podinsp. Krzysztof Gawlik.

Spotkania wpisują się w Krajowy Plan Działań przeciwko handlowi ludźmi na lata 2013-2015 oraz zbiegły się z obchodzonym w październiku Europejskim Dniem Walki z Handlem Ludźmi. W 2015 roku dzień ten był obchodzony po raz dziewiąty.

(KWP we Wrocławiu / mw)

 • Handel ludźmi – wymiana doświadczeń i informacji o zagrożeniach z policjantami z Holandii
 • Handel ludźmi – wymiana doświadczeń i informacji o zagrożeniach z policjantami z Holandii
 • Handel ludźmi – wymiana doświadczeń i informacji o zagrożeniach z policjantami z Holandii
 • Handel ludźmi – wymiana doświadczeń i informacji o zagrożeniach z policjantami z Holandii
 • Handel ludźmi – wymiana doświadczeń i informacji o zagrożeniach z policjantami z Holandii
 • Handel ludźmi – wymiana doświadczeń i informacji o zagrożeniach z policjantami z Holandii
 • Handel ludźmi – wymiana doświadczeń i informacji o zagrożeniach z policjantami z Holandii
 • Handel ludźmi – wymiana doświadczeń i informacji o zagrożeniach z policjantami z Holandii
Powrót na górę strony