Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowanie Policji do działań na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich w sezonie 2015/2016

Data publikacji 06.11.2015

W dniach 4-5 listopada 2015 r. w Polańczyku z inicjatywy Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP zorganizowano seminarium szkoleniowe dla policjantów koordynujących działania Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich. Szkolenia takie organizowane są cyklicznie przed rozpoczęciem każdego sezonu zimowego i stanowią jeden z etapów przygotowywania policjantów kierowanych do tego rodzaju służby. Co roku ponad 200 policjantów na zorganizowanych terenach narciarskichw województwach: małopolskim, dolnośląskim, śląskim, podkarpackim i łódzkim, pełni służbę na stokach narciarskich dbając o bezpieczeństwo osób korzystających z tej formy rekreacji.

W seminarium szkoleniowym uczestniczyli koordynatorzy z ramienia Komend Wojewódzkich Policji w: Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Łodzi i we Wrocławiu, policjanci bezpośrednio realizujący zadania na stokach oraz przedstawiciele Szkoły Policji w Katowicach. Tradycją stał się coroczny udział w seminarium przedstawicieli Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego na czele z Panią Prezes Zuzanną Podgórną, z którym to stowarzyszeniem Policja owocnie współpracuje od ponad 4 lat. Podczas spotkania swoim spostrzeżeniami w zakresie współpracy z Policją na rzecz bezpieczeństwa w górach podzielił się przedstawiciel Bieszczadzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kwestie związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w górach, w tym na zorganizowanych terenach narciarskich, omówiła przedstawicielka Wydziału Nadzoru nad Ratownictwem Górskim i Wodnym Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Uczestniczący w spotkaniu Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podkreślił bardzo dobrą współpracę pomiędzy samorządem lokalnym w Przemyślu, a Komendą Miejską Policji w Przemyślu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z miejskiego stoku.

Spotkanie to było okazją wymiany doświadczeń w zakresie podejmowanych inicjatyw przez poszczególne komendy wojewódzkie Policji zarówno w zakresie przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom na stokach, jak również inicjatyw w obszarze prewencji kryminalnej. Szeroko omówiono kierunki rozwoju tej formy służby patrolowej realizowanej w Polsce, w tym zasadność organizacji zawodów policyjnych, będących z jednej strony elementem doskonalenia zawodowego, z drugiej zaś możliwością rywalizacji i sprawdzenia swoich umiejętności w porównaniu z innymi koleżankami i kolegami.

Wszystkie podejmowane działania służą dalszej poprawie bezpieczeństwa zarówno naszych rodaków wypoczywających w sezonie zimowym w polskich górach jak i odwiedzających nas coraz liczniej turystów zagranicznych.

(BPiRD KGP / mw)

  • Przygotowanie Policji do działań na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich w sezonie 2015/2016
  • Przygotowanie Policji do działań na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich w sezonie 2015/2016
  • Przygotowanie Policji do działań na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich w sezonie 2015/2016
  • Przygotowanie Policji do działań na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich w sezonie 2015/2016
Powrót na górę strony