Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przegląd grup PaT województwa łódzkiego

Data publikacji 09.11.2015

W dniach 6 i 7 listopada 2015r. w Działoszynie odbył się II Przegląd grup PaT z województwa łódzkiego. Tegoroczne spotkanie młodzieży odbyło się w Kinie „Warta” mieszczącym się w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Działoszynie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie. Impreza została połączona z „Konkursem na najlepszy spektakl - dramę w obszarze profilaktyki narkotykowej w tym dopalaczy oraz HIV i AIDS”. Organizatorem listopadowego spotkania była KWP w Łodzi, KPP w Wieluniu i KPP w Pajęcznie przy wsparciu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, które ufundowało pamiątkowe statuetki dla trzech zwycięskich grup.

Ponad 100 osób mogło uczestniczyć w siedmiu różnych warsztatach: wokalnych, plastycznych, muzycznych (perkusja), taekwondo, zumba, teatralnych czy też dziennikarskich, które odbyły się w studiu radiowym radia Ziemi Wieluńskiej. Piątkowy wieczór uatrakcyjniły występy zespołów „Tadeusza Nic nie Rusza” z Wielunia oraz „Cutfinger” z Łęczycy.

Sobota przeznaczona była na zmagania konkursowe wszystkich grup teatralnych, podczas których jury w składzie: p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Arkadiusz Karasek, Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Grzegorz Dzierzkowski, z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie nadkom. Adam Stochniałek, Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie Iwona Mordalska, Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie Arkadiusz Górczyński, oceniali oprócz kunsztu aktorskiego i walorów estetycznych, również zgodność z tematem konkursu, pomysł i realizację oraz zaangażowanie w propagowanie profilaktyki antynarkotykowej.

Podczas gali finałowej o godzinie 14:00 komisja konkursowa uznała, iż najlepszy spektakl zaprezentowała grupa PaT z Sieradza. Przyznano również dwa wyróżnienia dla grup z Łodzi i Łęczycy. Najlepszym grupom Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pani Anna Mroczek wręczyła pamiątkowe statuetki przedstawiające maskę teatralną, natomiast okolicznościowe dyplomy i maskotki policyjne wręczyli: z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Renata Kasprzyk-Papierniak, Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Grzegorz Dzierzkowski, p.o. Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Arkadiusz Karasek oraz z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie nadkom. Adam Stochniałek. Podczas gali finałowej nie zabrakło również przedstawicieli Komend Miejskich i Powiatowych, władz samorządowych i włodarzy, przedstawicieli placówek oświatowych oraz grona pedagogicznego, na terenie których działają grupy PaT.

Zwycięska grupa PaT z Sieradza została zaproszona na konferencję organizowaną w dniu 1 grudnia 2015 r. Przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi związane ze światowym dniem HIV i AIDS, podczas której zostaną im wręczone nagrody za wygranie konkursu oraz będą uczestniczyć w koncercie zespołu „Republika”.

KWP w Łodzi / ig

  • Przegląd grup PaT województwa łódzkiego #1
  • Przegląd grup PaT województwa łódzkiego #2
  • Przegląd grup PaT województwa łódzkiego #3
  • Przegląd grup PaT województwa łódzkiego #4
  • Przegląd grup PaT województwa łódzkiego #5
  • Przegląd grup PaT województwa łódzkiego #6
  • Przegląd grup PaT województwa łódzkiego #7
  • Przegląd grup PaT województwa łódzkiego #8
  • Przegląd grup PaT województwa łódzkiego #9
Powrót na górę strony