Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ponad 430 spraw zakończonych przez policjantów z zespołu stop agresji na drodze

Data publikacji 16.11.2015

Dolnośląscy policjanci wspólnie z mieszkańcami walczą z agresją na drodze. Sytuacja w tym zakresie cały czas się poprawia, jednak wciąż istnieje potrzeba podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Od początku powstania zespołu zajmującego się zwalczaniem agresywnych zachowań na drodze zakończono już ponad 430 spraw, które ujawnili funkcjonariusze lub informacje o takich zachowaniach przekazali mieszkańcy.

Zespół do zwalczania agresywnych zachowań na drodze został powołany w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w sierpniu 2014 roku. Zespół działa nie tylko na drogach, ale także w Internecie. Funkcjonariusze zbierają informacje o nielegalnych wyścigach oraz ich uczestnikach.

Zespół obserwuje sposób zachowania kierowców na drodze oraz analizuje najczęściej popełniane naruszenia w ruchu drogowym. Dodatkowo śledzi informacje prasowe, internetowe oraz analizuje zapisy z monitoringu miejskiego. Praca policjantów ukierunkowana jest w dużym stopniu na sprawców rażących naruszeń w ruchu drogowym.

Wielu uczestników ruchu, odpowiada agresją na agresję, ryzykując tym samym niebezpieczną konfrontację. Stres wywołany staniem w korkach w zatłoczonym mieście, wielokrotnie prowadzi do sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu. W praktyce oznacza to, że agresywny kierowca umyślnie prowadzi pojazd w sposób, który naraża na niebezpieczeństwo nie tylko siebie, ale przede wszystkim zdrowie i życie innych uczestników ruchu drogowego.

Taki kierujący, często ma w sobie wiele złości, którą usiłuje wyładować właśnie na drodze. Przykłady takich zachowań, to z pewnością:

 • poruszanie się z nadmierną prędkością,
 • nieustąpienie pierwszeństwa,
 • a także zajeżdżanie drogi.

Agresywne zachowania to także:

 • utrudnianie włączenia się do ruchu,
 • używanie sygnału dźwiękowego oraz świateł niezgodnie z przepisami,
 • straszenie innych kierowców groźbami z użyciem  przekleństw,
 • niestosowne gesty,
 • zbyt bliska jazda za pojazdem ”zderzak w zderzak”, mająca na celu wymuszenie zwiększenia prędkości lub zmiany pasa ruchu,
 • nagłe hamowanie,
 • nagłe zmniejszenie prędkości w celu zrobienia na złość, czy też nagłe przyspieszanie, gdy inny kierowca podejmuje manewr wyprzedzania,
 • ruszanie z piskiem opon.

Samych przyczyn agresji na drodze jest bardzo wiele. Wśród najczęstszych spotykanych i wymienianych są stres, pośpiech, zmęczenie, a także rywalizacja. Znaczenie mają  także cechy osobowości osób np. impulsywność, brak równowagi emocjonalnej, zbytnia pewność siebie i chęć dominacji. Wreszcie przyczyną agresji jest też alkohol, środki psychoaktywne, warunki drogowe, czyli wszelkie utrudnienia w ruchu drogowym, na które tak często narzekają kierowcy.

Pamiętajmy o tym, iż zachowania agresywne, mogą zwiększać ryzyko lub doprowadzać do zdarzeń drogowych, niejednokrotnie śmiertelnych.

Warto wspomnieć, iż coraz większą popularnością cieszą się kamery rejestrujące obraz w prywatnych samochodach. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wyszła  naprzeciw wszystkim, dla których bezpieczeństwo na naszych drogach nie pozostaje obojętne.

W sierpniu 2014 roku uruchomiona została specjalna skrzynka poczty elektronicznej stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl  na którą można przesłać policjantom link, film lub zdjęcia dokumentujące naruszenia prawa. Celem tego działania jest ograniczenie przemocy i agresji ze strony kierowców, którzy nie potrafią kontrolować swoich reakcji i zachowań.

Policjanci podczas prowadzanych spraw w związku z agresją na drodze sięgają po różnego rodzaju środki wobec takich osób, po wszystkie możliwe sankcje, również po te o najsurowszym wymiarze.

Od początku funkcjonowania skrzynki Stop Agresji Drogowej wpłynęło  ponad 700 spraw, a do tej pory już zakończone zostały 434  / osoby ukarano za popełnione wykroczenie, skierowano wnioski do sądu/. Zatem agresja na drodze, wciąż jeszcze funkcjonuje i istnieje potrzeba przeciwdziałania jej.

Podkreślić należy, że ze względu na różną jakość nadsyłanych materiałów, a także w celu skutecznego ścigania sprawców naruszeń w ruchu drogowym, wraz z  materiałem należy przesłać następujące informacje:

 • data, godzina i miejsce zdarzenia,
 • dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
 • dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy.

KWP we Wrocławiu / ig

Powrót na górę strony