Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs specjalistyczny dla "poszukiwaczy"

Data publikacji 16.11.2015

Odbyła się pierwsza, pilotażowa edycja kursu specjalistycznego z zakresu wykonywania wybranych czynności w obszarze poszukiwania osób zaginionych. Śmiało można uznać, że jest to niestandardowe przedsięwzięcie SP w Pile i BSK KGP z uwagi na formułę kursu z szeroko rozbudowaną część praktyczną oraz zaangażowanie w przygotowanie i realizację wielu ekspertów z różnych dziedzin. Szkolenie prowadzone w dużej mierze w formie licznych symulacji, paneli dyskusyjnych, pracy grupowej spotkało się z żywym zainteresowaniem słuchaczy i mobilizowało do wytężonej pracy.

Niezwykle ważnym atutem kursu trwającego od 26.10.br. do 6.11.br. okazał się sposób prowadzenia zajęć przez co najmniej dwóch specjalistów - doświadczonych praktyków z poszczególnych dziedzin wspieranych przez wykładowców Szkoły Policji w Pile. W sumie podczas całego kursu zajęcia prowadziło 21 fachowców. Byli to między innymi specjaliści w takich obszarach jak badania poligraficzne, baza DNA, progresja wiekowa i projekcja, planistyka czy georadar. Nie zabrakło również tematyki dotyczącej operacyjnych środków technicznych i informatyki policyjnej w postaci baz danych oraz wykorzystania możliwości i zasobów Internetu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia z obszaru psychologii, które zwróciły uwagę na możliwości oferowane przez psychologię policyjną np. profilowanie osób zaginionych czy psychologiczna analiza zdarzenia pozwalająca na weryfikację różnych wersji zaginięcia osoby, w tym udział osób trzecich. Trafiona okazała się też koncepcja wprowadzenia ćwiczeń praktycznych z zakresu pomocy przedmedycznej w trakcie symulacji działań poszukiwawczych w terenie niezurbanizowanym. Należy dodać, że maksymalne urealnienie sytuacji i czynności podejmowanych w trakcie poszukiwań, zarówno terenowych jak i "miejskich" spotkało się z dużym uznaniem ze strony uczestników kursu i pewnym zaskoczeniem, że szkolenie może być tak praktyczne i rozwijające. Dużą rolę odegrało w tym zakresie zaprezentowanie możliwości Mobilnego Centrum Wsparcia Poszukiwań, w tym będącego na jego wyposażeniu  Bezzałogowego Statku Powietrznego (Dron) przeznaczonego do poszukiwań osoby zaginionej w terenie. 

Zapewnienie tak wysokiego poziomu zajęć w ramach kursu nie byłoby możliwe bez zaangażowania funkcjonariuszy Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP wspieranych przez koordynatorów Wojewódzkich ds. poszukiwań z Poznania i Wrocławia - zarówno na etapie opracowywania koncepcji szkolenia jak i podczas realizacji tego przedsięwzięcia. Podczas całego kursu zajęcia prowadziło 6 funkcjonariuszy Centrum, którzy odpowiadali za poszczególne bloki zagadnieniowe tj. psychologia, system Child Alert, symulacja terenowa oraz wybrane obszary tematyczne dotyczące przepisów czy środków technicznych wykorzystywanych w czasie prowadzenia czynności poszukiwawczych. Dodatkowo CPOZ KGP jako inicjator przygotowania kursu koordynowało całość realizowanych zagadnień zarówno pod kątem merytorycznym jak i organizacyjnym modelując tym samym sposób, w jaki kurs powinien być prowadzony w przyszłości.

Niezmiernie ważną dodatkową wartością szkolenia okazała się możliwość wymiany doświadczeń i nawiązanie kontaktów zarówno między samymi uczestnikami jak i prowadzącymi zajęcia. W pierwszej edycji szkolenia wzięli udział policjanci z wybranych komend powiatowych i miejskich z garnizonów wrocławskiego, poznańskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, pomorskiego a także Koordynatorzy Wojewódzcy ds. poszukiwań z KWP w Bydgoszczy, Krakowie i Gdańsku.

(CPOZ KGP / mw)


 

  • Kurs specjalistyczny dla poszukiwaczy
  • Kurs specjalistyczny dla poszukiwaczy
  • Kurs specjalistyczny dla poszukiwaczy
  • Kurs specjalistyczny dla poszukiwaczy
  • Kurs specjalistyczny dla poszukiwaczy
  • Kurs specjalistyczny dla poszukiwaczy
Powrót na górę strony