Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpiecznie podczas meczu Polska – Czechy we Wrocławiu

Data publikacji 18.11.2015

Mecz towarzyski rozegrany 17 listopada 2015 r. we Wrocławiu pomiędzy reprezentacjami Polski i Czech, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem fanów piłki nożnej, nie licząc ogromnych emocji sportowych i zwycięstwa polskiej drużyny, przebiegł spokojnie. Nie odnotowano żadnych incydentów mających wpływ na bezpieczeństwo kibiców, których na trybunach Stadionu Miejskiego we Wrocławiu zasiadło ponad 40 tys. Nad bezpieczeństwem oraz zapewnieniem ładu i porządku publicznego - przed, w trakcie i po meczu, czuwali policjanci prewencji, ruchu drogowego i pionu operacyjnego.

Wczoraj na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbył się mecz towarzyski pomiędzy reprezentacjami Polski i Czech. Mecz obejrzało ponad 40 tys. kibiców, w tym kilkuset kibiców czeskich. Nie licząc ogromnych sportowych emocji i zwycięstwa naszej reprezentacji, spotkanie przebiegło spokojnie - nie odnotowano żadnych incydentów mających wpływ na bezpieczeństwo kibiców. Funkcjonariusze współpracowali podczas zabezpieczenia ze służbami porządkowymi organizatora imprezy sportowej, które m.in. sprawdzały osoby wchodzące oraz pojazdy wjeżdżające na stadion, a także z innymi służbami, w tym m.in. Strażą Graniczną i Strażą Miejską.

Dolnośląscy policjanci już wcześniej przygotowali się do zabezpieczenia tej imprezy sportowej, biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie meczem oraz wszelkie, mogące wystąpić zagrożenia. Jeszcze przed meczem stadion został sprawdzony przez policyjnych pirotechników, a w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się odprawa, podczas której omówiono szczegółowo poszczególne obszary zadań, zaplanowanych do realizacji podczas zabezpieczenia.

Działania prowadzone były w wielu obszarach i ukierunkowane były przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom tej imprezy sportowej oraz ładu i porządku publicznego - przed, w trakcie i po meczu. W zabezpieczeniu udział brali m.in. policjanci pionów prewencji, ruchu drogowego i operacyjnego. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem na terenie miasta i powiatów, położonych na trasach dojazdu do Wrocławia. Prowadzili też działania mające na celu usprawnienie ruchu drogowego na ciągach komunikacyjnych, przebiegających w okolicy miejsca imprezy. Przez cały czas funkcjonariusze monitorowali i zabezpieczali też trasy przemieszczania się kibiców obu drużyn.

(KWP we Wrocławiu / mw)
 

  • Bezpiecznie podczas meczu Polska – Czechy we Wrocławiu
  • Bezpiecznie podczas meczu Polska – Czechy we Wrocławiu
  • Bezpiecznie podczas meczu Polska – Czechy we Wrocławiu
  • Bezpiecznie podczas meczu Polska – Czechy we Wrocławiu
Powrót na górę strony