Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczny Pieszy - to świadomy Pieszy”

Data publikacji 19.11.2015

Bezpieczeństwo pieszych jest jednym z ważniejszych priorytetów pracy policjantów ruchu drogowego. W przedsięwzięcie to zaangażowała się również fundacja „Opolska jazda”, która przy współpracy z opolskimi policjantami ruchu drogowego realizuje kampanię „Bezpieczny Pieszy - to świadomy Pieszy”.

Piesi w większości giną z winy innych użytkowników dróg. Dane Policji i ogólnopolskie badania prowadzone przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wskazują również, że piesi w 11% wypadków z ich udziałem są sprawcami tych zdarzeń. W 2014 roku piesi spowodowali 3050 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 565 osób, a obrażenia ciała odniosło 2555 osób. W większości ofiarami tych wypadków byli sami piesi.            

Zachowanie pieszych ma duży wpływ na ich własne bezpieczeństwo, a także na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Najczęstszą przyczyną wypadków spowodowanych przez pieszych było:

  • wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem (55,9% wypadków),
  • wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody (11,7% wypadków),
  • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym (10,6% wypadków),
  • wejście na jezdnię przy czerwonym świetle (8,6% wypadków).  

Największą grupą sprawców wypadków wśród pieszych stanową osoby w wieku 40-59 lat. Drugą taką grupę stanowią osoby powyżej 60 roku życia.

Wiele ofiar wypadków wśród pieszych mogłoby do dziś cieszyć się życiem i zdrowiem, gdyby stosowały się do przepisów ruchu drogowego i kierowało się zasadą ograniczonego zaufania.

Celem kampanii „Bezpieczny Pieszy - to świadomy Pieszy” jest podnoszenie świadomości zagrożeń wśród pieszych, edukowanie pieszych w zakresie przepisów ruchu drogowego oraz inicjowanie działań zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej m.in. w rejonie przejść dla pieszych.

Jednym z elementów kampanii są spoty profilaktyczne adresowane do pieszych użytkowników dróg. Pierwszy z serii spotów prezentujemy poniżej.

(KWP w Opolu / mw)

Film „Bezpieczny Pieszy - to świadomy Pieszy”

Pobierz plik „Bezpieczny Pieszy - to świadomy Pieszy” (format mp4 - rozmiar 5.15 MB)

Powrót na górę strony