Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tonfa i kajdanki w lesie

Data publikacji 19.11.2015

Kolejna grupa pomorskich funkcjonariuszy Straży Leśnej zakończyła ćwiczenia w słupskiej Szkole Policji. Strażnicy, pod okiem policyjnych instruktorów, doskonalili swoje umiejętności zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego.

Udział w ćwiczeniach wzięło ponad 60 strażników, którzy na co dzień pełnią służbę patrolową na terenach leśnych Pomorza Środkowego. Zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach, strażnicy leśni przy wykonywaniu swoich zadań mają prawo między innymi do noszenia broni palnej długiej i krótkiej, kajdanek zakładanych na ręce, pałki służbowej, ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

W ramach ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji strażnicy doskonalili swoje umiejętności w zakresie użycia kajdanek, pałki służbowej Tonfa oraz wykorzystania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego. Instruktorzy prowadzący zajęcia prezentowali funkcjonariuszom Lasów Państwowych prawidłowe zakładanie dźwigni i stosowanie chwytów transportowych.

W ramach ćwiczeń każdy ze strażników doskonalił również swoje umiejętności w zakresie posługiwania się pałką służbową Tonfa i kajdankami. Policjanci prowadzący zajęcia wielokrotnie podkreślali, że według nowej ustawy o środkach przymusu bezpośredniego, uprawnione służby - w tym Straż Leśna - mogą użyć danego środka przymusu „adekwatnie do stopnia zagrożenia - kierując się wyborem środka o realnie najmniejszej dolegliwości”.

Intensywna współpraca szkoleniowa policjantów i leśników na Pomorzu ma już swoją wieloletnią historię. W ramach wzajemnych kontaktów strażnicy doskonalą swoje umiejętności posługiwania się bronią pod okiem policyjnych instruktorów wyszkolenia strzeleckiego, wykładowcy prewencji prowadzą szkolenia z zakresu przepisów dotyczących środków przymusu bezpośredniego, a instruktorzy sportowi - zajęcia dotyczące wybranych zagadnień z taktyki i technik interwencji.

SP w Słupsku / ig

 • Funkcjonariusze Straży Leśnej podczas ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji.
 • Funkcjonariusze Straży Leśnej podczas ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji.
 • Funkcjonariusze Straży Leśnej podczas ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji.
 • Funkcjonariusze Straży Leśnej podczas ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji.
 • Funkcjonariusze Straży Leśnej podczas ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji.
 • Funkcjonariusze Straży Leśnej podczas ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji.
 • Funkcjonariusze Straży Leśnej podczas ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji.
 • Funkcjonariusze Straży Leśnej podczas ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji.
 • Funkcjonariusze Straży Leśnej podczas ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji.
 • Funkcjonariusze Straży Leśnej podczas ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji.
 • Funkcjonariusze Straży Leśnej podczas ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji.
 • Funkcjonariusze Straży Leśnej podczas ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji.
 • Funkcjonariusze Straży Leśnej podczas ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji.
 • Funkcjonariusze Straży Leśnej podczas ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji.
 • Funkcjonariusze Straży Leśnej podczas ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji.
 • Zakończenie szkolenia pomorskich funkcjonariuszy Straży Leśnej.
 • Zakończenie szkolenia pomorskich funkcjonariuszy Straży Leśnej.
 • Zakończenie szkolenia pomorskich funkcjonariuszy Straży Leśnej.
 • Zakończenie szkolenia pomorskich funkcjonariuszy Straży Leśnej.
 • Zakończenie szkolenia pomorskich funkcjonariuszy Straży Leśnej.
 • Zakończenie szkolenia pomorskich funkcjonariuszy Straży Leśnej.
Powrót na górę strony