Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Rady Zarządzającej CEPOL

Data publikacji 20.11.2015

W dniach 16-18 listopada br. w Centrum Prezydencjalnym Wielkiego Księstwa Luksemburga odbyło się posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL). Rada Zarządzająca jest organem strategiczno-decyzyjnym agencji, a jej posiedzenia odbywają się dwukrotnie w ciągu roku. W chwili obecnej posiedzeniom Rady przewodniczy państwo sprawujące prezydencję w Radzie UE. Po zmianie podstaw prawnych wdrożona zostanie prezydencja 18-miesięczna.

W listopadowym posiedzeniu Rady Zarządzającej udział wzięli przedstawiciele wszystkich państw członkowskich UE, jak również - w charakterze obserwatora - delegaci z ramienia Komisji Europejskiej, Europolu, państw stowarzyszonych (Islandia, Norwegia, Szwajcaria) oraz Sekretariatu CEPOL. Stronę polską reprezentowały podinsp. Jolanta Kaszyńska, Naczelnik Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP, oraz pani Anna Grunt, st. specjalista WWP BMWP KGP.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie kwestii istotnych dla dalszego funkcjonowania CEPOL, tj. m.in. działań dostosowawczych związanych ze zmianą mandatu agencji (co nastąpi z dniem 1 lipca 2016 r.), planu działań oraz budżetu na lata 2016-2017, kierunków rozwoju współpracy szkoleniowej, obejmujących m.in. utworzenie w 2017 r. centrów doskonalenia oraz objęcie partnerstwem ramowym w 2016 r. uczelni innych służb bezpieczeństwa publicznego oraz uczelni pozaresortowych, itp.

Kolejne posiedzenie Rady Zarządzającej CEPOL odbędzie się w Holandii w dniach 23-25 maja 2016 r.

(BMWP KGP / mw)

Powrót na górę strony