Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci wzięli udział w ćwiczeniach „PATROL-15”

Data publikacji 20.11.2015

Stołeczni policjanci wzięli udział w ćwiczeniach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania „PATROL-15”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było sprawdzenie przygotowania, umiejętności współdziałania oraz reakcji różnych służb w przypadku wystąpienia skażenia chemicznego, biologicznego i radiacyjnego.

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe dla podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA), w tym policjantów z komendy stołecznej, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Państwowej Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej trwały trzy dni. Przedsięwzięcie zostało podzielone na sześć epizodów, z czego trzy zostały zrealizowane na terenie garnizonu stołecznego.

Na potrzeby ćwiczenia opracowano scenariusz, w którym założono, że istnieje poważne zagrożenie terrorystyczne dla Wislandii związane z jego zaangażowaniem w walkę z międzynarodowym terroryzmem. Grupy ekstremistów posiadają technologie oraz zdolności do wyprodukowania i użycia środków uznawanych za broń masowego rażenia. Wydarzenia takie jak znalezienie pojemników zawierających prekursory do produkcji sarinu, kradzież pojemników z substancjami promieniotwórczymi, a także ataki na systemy bezpieczeństwa elektrowni jądrowej potęgują poczucie zagrożenia u obywateli. W wyniku narastającego zagrożenia bezpieczeństwa na początku listopada br. odbyły się posiedzenia resortowych zespołów zarządzania kryzysowego. 15 listopada 2015 r. Rada Ministrów podjęła (aplikacyjnie) decyzję o aktywacji KSWSiA.

Podczas ćwiczenia ośrodki zarządzania kryzysowego reagowały  na 6 epizodów w rejonie ich odpowiedzialności. Do działania przystąpiły - w różnych konfiguracjach - jednostki wojska, policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Agencji Atomistyki, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego w następujących miejscach:

 • przyczółek promowy w Karczewie: zdarzenie chemiczne;
 • hotel Miłomłyn przy trasie E-7 na odcinku Ostróda – Elbląg: zdarzenie biologiczne;
 • metro (Stacja Stadion Narodowy): zdarzenie chemiczne;
 • Zakłady Chemiczne Siarkopol w Tarnobrzegu: zdarzenie chemiczne;
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku: zdarzenie radiacyjne;
 • przejście graniczne w Połowcach: zdarzenie radiacyjne.

Głównym celem szkolenia było praktyczne doskonalenie umiejętności policjantów w zakresie współdziałania z pozostałymi podmiotami systemu, odpowiedzialnymi za działania reaktywne i ratownicze w warunkach zagrożenia skażeniami i skażeń. Ćwiczenia przeprowadzone w warunkach porównywalnych do rzeczywistych, pozwoliły na realne zaprezentowanie niebezpieczeństw i zagrożeń, z jakimi mogą spotkać się interweniujący policjanci. Miały także na celu sprawdzenie mechanizmów i procedur współdziałania w sytuacji wystąpienia rozległych skażeń.

(KSP / mb)

 • Funkcjonariusze podczas ćwiczeń #2
 • Funkcjonariusze podczas ćwiczeń #3
 • Funkcjonariusze podczas ćwiczeń #4
 • Funkcjonariusze podczas ćwiczeń #5
 • Funkcjonariusze podczas ćwiczeń #6
 • Funkcjonariusze podczas ćwiczeń #7
Powrót na górę strony