Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjant KSP wyróżniony przez Ministra Środowiska

Data publikacji 20.11.2015

Honorową odznakę Ministra Środowiska za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dyplom uznania za zaangażowanie w realizację i egzekwowanie przepisów CITES otrzymał podinsp. Wojciech Cynowski z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KSP. Jako jedyny policjant z kraju został wyróżniony podczas konferencji jubileuszowej zorganizowanej przez ministerstwo z okazji 40-lecia wejścia w życie Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, tzw. Konwencji Waszyngtońskiej (CITES)i 25-lecie jej funkcjonowania w Polsce.

Konferencja była okazją do podsumowania działań związanych z CITES w ostatnich latach. Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej oraz innych instytucji i organizacji realizujących zapisy Konwencji Waszyngtońskiej.

Rocznie międzynarodowy obrót okazami roślin i zwierząt nielegalnego pochodzenia sięga setek milionów sztuk, a jego wartość jest liczona w miliardach dolarów. - Szacuje się, że handel gatunkami CITES jest trzecim pod względem przynoszonych „dochodów”, zaraz po handlu ludźmi i narkotykami, rodzajem przestępstwa. To pokazuje, że pomimo 40 lat funkcjonowania konwencji, nadal jest w tym obszarze dużo do zrobienia - nie tylko w zakresie kontroli w państwach, z których gatunki pochodzą, lecz także tam, gdzie są importowane. Przed nami także olbrzymia praca w zakresie edukacji i propagowania ochrony gatunków CITES – mówił podczas konferencji Piotr Otawski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody.

W Komendzie Stołecznej Policji ujawnianiem, zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości CITES od dziesięciu lat zajmuje się Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą. W tym czasie policjanci ujawnili setki przestępstw, zabezpieczając tysiące okazów CITES. To właśnie policjant tej komórki, jako jedyny z policyjnej formacji obok celników, otrzymał Odznakę Honorową Ministra Środowiska za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dyplom uznania za zaangażowanie w ochronę gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, wspieranie procesu wdrażania i egzekwowania przepisów Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Konwencji Waszyngtońskiej CITES) oraz przeciwdziałanie nielegalnemu przewożeniu i wykorzystywaniu okazów tych gatunków.

Służba Celna i Straż Graniczna zajmują się zwalczaniem nielegalnego wwozu i wywozu okazów CITES, kontrolują bagaże podróżnych, przesyłki pocztowe i kurierskie. Policja skupia się z kolei na kontroli rynku wewnętrznego, jest aktywna wszędzie tam, gdzie obiektem działań komercyjnych są okazy gatunków CITES, a gdzie istnieje podejrzenie złamania przepisów. Obszary handlu, zarówno tradycyjnego, jak i internetowego, objęte kontrolą to m.in. rynek produktów skórzanych i futer, produktów paramedycznych, rynek zoologiczny i kwiaciarski, meblarski i wystroju wnętrz. Działania kontrolujące handel międzynarodowy niejednokrotnie są skuteczniejsze niż ochrona gatunków w kraju występowania. Wiele krajów o największej różnorodności biologicznej to słabo rozwinięte kraje afrykańskie, azjatyckie lub południowoamerykańskie, gdzie powstrzymanie kłusownictwa i nielegalnego pozyskania jest bardzo trudne ze względu na ograniczone środki.

(KSP / mw)

  • Policjant KSP wyróżniony przez Ministra Środowiska
  • Policjant KSP wyróżniony przez Ministra Środowiska
Powrót na górę strony