Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja o edukacji dla bezpieczeństwa

Data publikacji 20.11.2015

W auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie odbyła się konferencja pod hasłem „Edukacja dla bezpieczeństwa: współpraca wojska i policji w budowie podstawy programowej”. Jej podstawowym celem była identyfikacja potrzeb programowych w odniesieniu do istniejących założeń realizowanego w ramach powszechnego systemu edukacji programu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Organizatorami konferencji były: Akademia Obrony Narodowej, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, a także Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie.

W konferencji, która odbywała się 19-20 listopada br., uczestniczyli Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu insp. Marek Świszcz, prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, Zastępca Naczelnika Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej Komendanta Głównego Policji nadkom. Zbigniew Bartosiak, ppłk Konrad Stube Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, płk mgr pil. Krzysztof  Walczak Dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu, Komendant Powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Artur Sobolewski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach Iwona Matysiak, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie Beata Czechańska.

Konferencja skierowana była do dyrektorów, pedagogów i nauczycieli szkół prowadzących klasy mundurowe, a także przedstawicieli samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za finansowanie edukacji na szczeblu szkół średnich.

Podczas pierwszego dnia konferencji odbyło się spotkanie panelu eksperckiego, podczas którego uczestnicy wymieniali się doświadczeniami i perspektywami edukacji dla bezpieczeństwa. Określali również kierunki działań mających na celu uchronienie młodzieży przed podejmowaniem działań nieakceptowanych w społeczeństwie. Organizatorzy zwrócili uwagę, że policja, również w Wielkopolsce, od lat podejmuje liczne, precyzyjnie określone inicjatywy, projekty i działania służące bezpieczeństwu uczniów. Wypracowane relacje pomiędzy policją i podmiotami działającymi w sferze edukacji pozwalają sprawnie definiować zagrożenia i skutecznie im przeciwdziałać. Niezmiernie ważne jest jednak budowanie forum na rzecz rozwoju problematyki edukacji oraz współpraca świata nauki, środowisk nauczycieli, kuratorium oświaty i wszystkich służb mundurowych.

Rola instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i wsparcie w rozwoju młodego człowieka, polega przede wszystkim na przekazaniu nowym pokoleniom wartości zgodnych z normami społecznymi. Aby stało się to możliwe, należy zrozumieć czym jest zagrożenie, a także posiąść umiejętności rozpoznawania go, unikania i eliminacji. Młodzi ludzie są aktywni i gotowi do partycypacji w wielu przedsięwzięciach inicjowanych także przez policję.

Podczas drugiego dnia konferencji liczni prelegenci zaprezentowali bogaty wybór tematów dotyczący klas o profilu mundurowym, dający duże nadzieje związane z rozwojem idei funkcjonowania takich w powszechnym systemie edukacji. Nie można jednak zapominać o działaniach proaktywnych i prospołecznych. Takich, które nie są wyczekiwaniem na zagrożenie, ale stanowią system organizacji własnych sił oraz zasobów będących w dyspozycji innych, uwzględniając potencjał społeczności lokalnej, do przeciwdziałania problemom kryminalnym.

Uczniowie dwóch klas policyjnych III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie przygotowali program artystyczny. Nawiązywał on do historii i do pracy policji na całym świecie.

(KWP w Poznaniu / dpb)

  • Sala konferencyjna pełna gości
  • Insp. Rafał Batkowski przemawia na konferencji
  • Debata podczas konferencji
  • Młodzież występuje na scenie
  • Młodzież pokazuje część artystyczną
  • Zgromadzeni oklaskują występ artystyczny młodzieży
Powrót na górę strony