Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Bezpieczna Sieć Europolu dla Polskiej Policji"

Data publikacji 24.11.2015

W dniach 23-24 listopada 2015 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Zamykająca Projekt "Bezpieczna Sieć Europolu dla Polskiej Policji" realizowana przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach programu ISEC.

Celem projektu było w szczególności podłączenie 17 Komend Wojewódzkich Policji / Komendy Stołecznej Policji do sieci Europolu, a w rezultacie zwiększenie skuteczności i sprawności działań polskiej Policji, wymagających współpracy międzynarodowej poprzez rozszerzenie dostępu do narzędzi wymiany informacji z Europolem i Państwami Członkowskimi UE.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele średniego szczebla kierowniczego pionów kryminalnych Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji.

Na spotkaniu omawiane były kwestie dotyczące zagadnień organizacyjno-merytorycznych projektu ISEC, ogólnych informacji na temat działania Europolu, a także konkretnych operacji zrealizowanych przez polską Policję we współpracy z Europolem. Swoją wiedzą w tym zakresie z kierownictwem wydziałów operacyjnych dzielili się eksperci Jednostki Krajowej Europolu (BMWP KGP), polski oficer łącznikowy przy Europolu, przedstawiciele wydziałów Europolu oraz funkcjonariusze BSK KGP oraz zarządów terenowych CBŚP.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków programu ISEC "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości".

BMWP KGP / ig

  • "Bezpieczna Sieć Europolu dla Polskiej Policji" #1
  • "Bezpieczna Sieć Europolu dla Polskiej Policji" #2
  • "Bezpieczna Sieć Europolu dla Polskiej Policji" #3
  • "Bezpieczna Sieć Europolu dla Polskiej Policji" #4
  • "Bezpieczna Sieć Europolu dla Polskiej Policji" #5
  • "Bezpieczna Sieć Europolu dla Polskiej Policji" #6
  • "Bezpieczna Sieć Europolu dla Polskiej Policji" #7
  • "Bezpieczna Sieć Europolu dla Polskiej Policji" #8
  • "Bezpieczna Sieć Europolu dla Polskiej Policji" #9
Powrót na górę strony