Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Coraz bezpieczniej na polskich drogach

Data publikacji 24.11.2015

Z policyjnych statystyk wynika, że to właśnie w czasie jesiennej aury dochodzi do największej liczby wypadków, w których giną osoby. Najbardziej narażeni są zwłaszcza piesi. Jednak w październiku, jak i listopadzie, na polskich drogach w wypadkach drogowych zginęło mniej osób niż w latach ubiegłych.

Mniejsza ilość zdarzeń na polskich drogach to niewątpliwie wypadkowa szeregu działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania te prowadzone są przez różne podmioty administracji publicznej, samorządowej, czy organizacje pozarządowe.

Nie sposób pominąć jednak roli Policji i funkcjonariuszy ruchu drogowego, odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na drogach.  Warto jest też wyraźnie podkreślić, że mimo dokonujących się zmian na polskich drogach (bezpieczniejsze drogi, bezpieczniejsze pojazdy, zmiana prawa) w dalszym ciągu to zachowanie człowieka - kierowcy ma największy wpływ zaistnienie wypadku. Tym samym nieodzowny jest nadzór na drogach oraz skuteczne eliminowanie występujących zagrożeń, w tym egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Przypomnijmy: w Polsce nad bezpieczeństwem ruchu drogowego czuwa ponad 9200 policjantów ruchu drogowego, z czego 7676 jest kierowanych wyłącznie bezpośrednio do służby na drodze. To o blisko 2000 więcej aniżeli na początku 2013 r. (5778). Realne zwiększenie liczby patroli ruchu drogowego jest efektem nadania szczególnej rangi obszarowi bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz reorganizacji struktur w pionie ruchu drogowego, które zapoczątkowano w roku 2013 .

Większa liczba policjantów ruchu drogowego to nie tylko prewencyjne oddziaływanie, ale także przełożenie na wzrost aktywności w wybranych obszarach. Prewencyjne kontrole stanu trzeźwości stały się dziś rzeczą powszechną, z którą liczy się każdy kierowca. Działania ukierunkowane na egzekwowanie obowiązujących limitów prędkości (zatrzymywanie praw jazdy za przekroczenia o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym) sprawiają, że w okresie III kwartałów b.r. liczba wypadków z powodu nadmiernej prędkości zmalała o 632 (-11%), a zginęło w nich mniej o 105 osób (- 16%).

Przyjęcie jednolitych i kompleksowych zasad postępowania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pieszych (typowanie miejsc niebezpiecznych, nadzór, edukacja, inżynieria) przy jednoczesnym skoncentrowaniu policjantów ruchu drogowego na wykroczenia kierowców popełniane wobec pieszych, w tym zwłaszcza na wyznaczonych przejściach dla pieszych zaczyna przynosić oczekiwane rezultaty. Liczba wypadków z udziałem pieszych spadła o 412 (-7%), natomiast liczba śmiertelnych ofiar potrąceń o 158 ( blisko 23% mniej) w okresie 9 m-cy b.r.

W oparciu o bieżące analizy można prognozować, że rok 2015 będzie kolejnym rokiem jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Należy jednak podkreślić, że liczba 3 tys. śmiertelnych ofiar jest wciąż zbyt wysoka, co zwłaszcza na tle krajów UE pokazuje, że w tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia.

Odnosząc się do okresu 10 miesięcy b.r., w Polsce doszło do:

  • 27 059 wypadków, w których 2348 osób zginęło a 32 897 osób zostało rannych.

W porównaniu do 10 miesięcy 2014 r. jest to:

  • mniej wypadków o 2044 (-7%);
  • mniej ofiar śmiertelnych o 263 (-10,1%);
  • mniej rannych o 2755 (-7,7%).

(KGP / mb)

Powrót na górę strony