Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji

W dniach 18 – 20 listopada 2015 r. w Paryżu odbyła się 15 Doroczna Konferencja Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji, Europejskiej Sieci Antykorupcyjnej (EPAC/EACN). Jej organizatorami była w tym roku francuska Inspekcja Generalna Policji Narodowej – IGPN. Na spotkaniu gościli przedstawiciele służb i instytucji antykorupcyjnych z 32 państw.

Polską Policję reprezentowali insp. Piotr Hac, Zastępca Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP, który w swoim wystąpieniu omówił obszary zagrożeń i doświadczenia w zwalczaniu korupcji w Polsce, oraz kom. Marek Dudulski, Ekspert Wydziału w Łodzi BSW KGP i nadkom. Tomasz Januszewski, Specjalista Wydziału d/w z Korupcją Biura Służby Kryminalnej KGP. W trakcie zajęć poruszano tematykę współpracy i ochrony whistleblowerów oraz doświadczeń poszczególnych państw w zwalczaniu korupcji i wypracowywaniu standardów antykorupcyjnych. Na zakończenie konferencji przyjęto również tekst Deklaracji Paryskiej, w której podkreślano znaczenie walki z korupcją.

Utworzone w 2004 r. stowarzyszenie Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji (EPAC) skupia w sobie ponad 60 instytucji antykorupcyjnych. W oparciu o EPAC w 2008 r. powstała Europejska Sieć Antykorupcyjna (EACN), będąca spoiwem sieci kontaktów antykorupcyjnych, zrzeszających blisko 50 struktur państwowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Inicjatywa EPAC/EACN stała się dorocznym przedsięwzięciem podnoszącym oraz budującym świadomość w zakresie zwalczania korupcji wśród przedstawicieli krajów należących do Unii Europejskiej.

Głównym zamierzeniem corocznych konferencji jest budowanie i utrzymywanie wzajemnych relacji i współpracy między instytucjami powołanymi do walki z korupcją w administracji publicznej oraz nadzorowanie pracy organów ścigania, wymiana doświadczeń, a także metodologii przyjętej w realizacji spraw związanych z korupcją. Ideą konferencji jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, a także nowe i skuteczne rozwiązania.

BSW KGP/ab

 

 

Powrót na górę strony