Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla polskich prokuratorów zorganizowane przez Interpol oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji 25.11.2015

Biuro Prawne Sekretariatu Generalnego Interpolu wraz z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, we współpracy z Sekcją ds. Interpolu BMWP KGP zorganizowało w dniach 17 – 18 listopada b.r. w Krakowie, szkolenie dla polskich prokuratorów na temat zwalczania przestępczości zorganizowanej w obrocie gospodarczym, o charakterze międzynarodowym.

Było to już drugie szkolenie skierowane do polskich prokuratorów, zorganizowane przy współudziale Interpolu. Pierwsze spotkanie odbyło się we wrześniu 2014 roku w Dębem k. Warszawy i z uwagi na wysoką ocenę ze strony jego uczestników, zdecydowano o przeprowadzeniu drugiej edycji tego rodzaju przedsięwzięcia.

Celem tegorocznego szkolenia, w którym wzięło udział 37 prokuratorów z całej Polski, było zaprezentowanie możliwości korzystania z różnorodnych narzędzi prawnych i operacyjnych w codziennej pracy zarówno na poziomie Unii Europejskiej jak i poza nią.

Uczestników przywitali: Pani Jadwiga Fabrowska – Flisak, Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Pan Stefano Betti, Szef Biura Prawnego w Sekretariacie Generalnym Interpolu oraz podinsp. Łukasz Wiliński, Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Jako wykładowcy wystąpili przedstawiciele Sekretariatu Generalnego (Biura Prawnego oraz Biura ds. Zwalczania Fałszerstw i Nielegalnego Handlu Towarami), reprezentanci prokuratury niemieckiej w Monachium oraz polskiej Prokuratury Generalnej. Zaprezentowali oni m. in. międzynarodowe ramy prawne dotyczące zwalczania nielegalnego handlu i naruszania prawa własności intelektualnej, kwestie możliwości współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, międzynarodowej pomocy prawnej z perspektywy Unii Europejskiej oraz  poza nią.

Sekretariat Generalny Interpolu do wygłoszenia referatów zaprosił również przedstawiciela OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) oraz reprezentantów sektora prywatnego w tym m.in. Organizacji Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego i Philip Morris S.A., którzy zobrazowali rozmiar fałszerstw znaków towarowych i nielegalnego handlu podrobionymi towarami.

Ze względu na duże zainteresowanie, planuje się kontynuowanie szkoleń w powyższej konwencji, przeznaczonych dla polskich prokuratorów, które będą dotyczyły innych dziedzin przestępczości.

BMWP KGP / ig

Powrót na górę strony