Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z zastępcą RPO

Data publikacji 25.11.2015

O autorytecie w służbach mundurowych i zaufaniu mówił podczas spotkania z kadrą słupskiej Szkoły Policji zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Pełniący tę funkcję Krzysztof Olkowicz podkreślił, że zależy mu na jak najszerszym kontakcie ze środowiskiem policyjnym, aby poznać specyfikę tej służby.

Spotkanie zastępcy rzecznika Praw Obywatelskich w słupskiej Szkole Policji to jeden z pierwszych kontaktów ze środowiskiem policyjnym. Krzysztof Olkowicz jest odpowiedzialny między innymi za pracę Wydziału do spraw funkcjonariuszy, który służy swoją pomocą między innymi policjantom i żołnierzom.
 
W trakcie spotkania z policjantami zastępca Rzecznika wyraził nadzieję, że jego kontakty ze środowiskiem policyjnym będą częstsze i poświęcone problematyce, którą chcą poruszyć sami policjanci.

Odnosząc się do praw funkcjonariuszy, Krzysztof Olkowicz wskazał, że prawa między innymi policjantów opisane są w wielu aktach rangi podustawowej – rozporządzeniach i zarządzeniach. Dlatego właśnie skierowano do Trybunału Konstytucyjnego skierowano wniosek o rozstrzygnięcie, czy taka rozrzucona kodyfikacja praw funkcjonariuszy jest zgodna z obowiązującym prawem. W wydanym we wtorek (24.11) wyroku Trybunał Konstytucyjny podzielił wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich i nakazał Ustawodawcy przygotowanie spójnego zbioru przepisów w akcie rangi ustawowej.
 
Bardzo ważną kwestią, na którą zwrócił uwagę Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich jest budowanie wzajemnego szacunku i zaufania między policjantami. „Autorytetu nie budują gwiazdki i belki. Na każdym stanowisku, bez względu na posiadany stopień, szacunek i zaufanie podwładnych musimy wypracować sami” – mówił do policjantów Krzysztof Olkowicz. Poniżej prezentujemy fragment wypowiedzi dotyczący spotkania z przedstawicielami policyjnego środowiska.  

(SP Słupsk / mb)

  • Spotkanie z zastępcą RPO #1
  • Spotkanie z zastępcą RPO #2
  • Spotkanie z zastępcą RPO #3
  • Spotkanie z zastępcą RPO #4
  • Spotkanie z zastępcą RPO #5
  • Spotkanie z zastępcą RPO #6

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony