Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Specjalistyczne seminarium dla oficerów kontaktowych w Kielcach

Data publikacji 26.11.2015

Dziś w Kielcach rozpoczęło się seminarium specjalistyczne, którego uczestnikami są Oficerowie Kontaktowi Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji, a także przedstawiciele Centralnego Biura Śledczego Policji, zajmujący się problematyką międzynarodową. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014).

Seminarium zostało uroczyście otwarte przez insp. Rafała Łysakowskiego, Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Zebranych przywitał również Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. dr Rafała Kochańczyk.

Tematem przewodnim seminarium, które potrwa do jutra jest wykorzystywanie przez Policję Systemu Informacji Schengen oraz innych kanałów wymiany informacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych pracy z systemami.

Celem organizatorów spotkania jest przedstawienie, przybliżenie oraz wyjaśnienie uczestnikom seminarium problematyki związanej z wykorzystywaniem przez polską Policję dostępnych kanałów wymiany informacji, ze szczególnym podkreśleniem roli i znaczenia SIS II, Interpol-u i Europol-u oraz zaprezentowanie narzędzi służących zwalczaniu przestępczości kryminalnej (m.in. EUCARIS, EURODAC/VIS, systemów monitoringu Służby Celnej).

Podczas drugiego dnia seminarium przewidziana została część praktyczna – warsztaty oraz dyskusja, w trakcie której uczestnicy będą mieli okazję praktycznego zastosowania wiedzy z powyższego zakresu oraz wymiany doświadczeń i opinii, a także uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania i wątpliwości związane z wykonywaniem czynności służbowych dotyczących wymiany informacji.

Prelegentami podczas seminarium są przedstawiciele BMWP KGP -  eksperci w powyżej wskazanej tematyce oraz wspomniani na wstępie Oficerowie Kontaktowi KWP/KSP, którzy przedstawiają prezentacje na temat sposobów wykorzystywania kanałów wymiany informacji w poszczególnych KWP i KSP.

Kolejna konferencja (krajowa), organizowana w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, odbędzie się w Poznaniu w dniach 17 – 19 lutego 2016 r.

Więcej informacji o funduszach norweskich znajduje się na stronie: www.norwaygrants.org.

(KWP Kielce / mb)

  • Uczestnicy seminarium dla oficerów kontaktowych w Kielcach #1
  • Uczestnicy seminarium dla oficerów kontaktowych w Kielcach #2
  • Uczestnicy seminarium dla oficerów kontaktowych w Kielcach #3
  • Uczestnicy seminarium dla oficerów kontaktowych w Kielcach #4
  • Uczestnicy seminarium dla oficerów kontaktowych w Kielcach #5
  • Uczestnicy seminarium dla oficerów kontaktowych w Kielcach #6
Powrót na górę strony