Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polski Doradca Policyjny w Norwegii

Data publikacji 27.11.2015

Od 27 listopada br. w Królestwie Norwegii rozpoczyna swoją służbę insp. Paweł Olczak w ramach przedsięwzięcia „Polski Doradca Policyjny – delegowanie”. Celem projektu, który będzie realizowany do końca 2016 roku, jest współpraca z przedstawicielami norweskiej Policji przy wykonywaniu zadań policyjnych, w szczególności doradztwo w sprawach związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i handlu ludźmi, w które zaangażowane są osoby narodowości polskiej przebywające na terytorium Norwegii.

Przedsięwzięcie to finansowane jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Insp. Paweł Olczak jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Służbę w Policji pełni od 1992 roku. W jej trakcie zajmował kierownicze stanowiska w Komendzie Głównej Policji, kierując między innymi komórkami odpowiedzialnymi za kwestie związane ze współpracą międzynarodową.

W latach 1999 – 2003 pełnił służbę w misjach pokojowych na Bałkanach, gdzie również sprawował funkcje kierownicze.  W okresie od 2007 do 2014 roku insp. Paweł Olczak pełnił funkcję oficera łącznikowego polskiej Policji w Rumunii oraz w Wielkiej Brytanii.

(BMWP KGP / mw)

Powrót na górę strony