Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie w sprawie poszukiwania osób zaginionych przerodziło się w realną akcję poszukiwawczą

30 listopada i 1 grudnia br. w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu odbyło się szkolenie dla służb ratunkowych prowadzących poszukiwania osób zaginionych. Szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej i ćwiczeń w terenie. Przygotowujący plan szkolenia funkcjonariusze nie przewidzieli, że ćwiczenia przerodzą się w akcję poszukiwawczą 44-letniej Wałbrzyszanki.

W Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu zorganizowano szkolenie, dotyczące taktyki i techniki poszukiwania osób zaginionych. Celem szkolenia było doskonalenie procedur działania oraz wypracowanie modelu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych. Do udziału w szkoleniu zaproszono funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ościennych Komend Powiatowych Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Straży Miejskiej, instruktora z centrum Szkoleń Poszukiwawczych GOPR oraz przedstawicieli Nadleśnictwa.

Szkolenie składało się z dwóch części. W części teoretycznej omawiano m.in. podstawowe zasady poszukiwań lądowych osób zaginionych, wykorzystanie map w działaniach poszukiwawczych. Zaprezentowano programy komputerowe oraz środki techniczne, wspierające działania poszukiwawcze.

Cześć druga szkolenia to ćwiczenia w terenie, zaplanowane na wykorzystanie opracowanych dzień wcześniej zagadnień teoretycznych. Funkcjonariusze przygotowujący scenariusz tej części nie przewidzieli, że przerodzą się one w akcję poszukiwawczą zaginionej 44-letniej Wałbrzyszanki. Kobieta wyszła z domu dzień wcześniej. Nie zabrała ze sobą ani telefonu ani dokumentów. Zaniepokojona córka powiadomiła Policję o zaginięciu matki. Szybko podjęte przez uczestników szkolenia działania doprowadziły do odnalezienia kobiety.

(KWP we Wrocławiu / ms)

Powrót na górę strony
Polska Policja