Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna komórka PaTPORTU otwarta

Wczoraj (2.12) w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie-Skłodowskiej odbył się kolejny w Toruniu PaTPORT. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, a także Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. W trakcie wydarzenia podpisano uchwałę o utworzeniu PaTPORTU. Podczas uroczystości młodzież przedstawiła szereg przedstawień artystycznych, które zaproszeni goście oglądali z wielkim zainteresowaniem.

Wczoraj o godz. 11:00 w Zespole Szkół nr 8 im. Marii Curie-Skłodowskiej odbył się kolejny już w Toruniu PaTPORT. PaTPORT tworzą młodzi ludzie-uczniowie realizujący działania na rzecz profilaktyki uzależnień i przemocy.

Program edukacyjno-profilaktyczny „Profilaktyka a Ty” został zainicjowany w Polsce w 2006 roku. Pierwsza w Toruniu komórka PaTPORTU powstała we wrześniu tego roku w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym. W spotkaniu uczestniczyli Kurator Oświaty P. Anna Łukaszewska, przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy podkom. Marek Kolinski oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Toruniu: podinsp. Stanisław Mikołajczak, asp. szt. Mirosław Kruk i mł. asp. Małgorzata Świątkowska-Olewińska.

W trakcie trwania wydarzenia, młodzież wraz z przedstawicielami oświaty i policji podpisała uchwałę o utworzeniu PaTPORTU. Podczas uroczystości uczniowie przedstawili szereg przedstawień artystycznych, które były prezentowane jako forma zajęć poza szkolnych, aby integrować młodzież przeciw używkom takim jak dopalacze, narkotyki, papierosy i alkohol.

Takie spotkania to znakomita okazja do integrowania środowisk międzyszkolnych, które jednoczą się, aby działać na rzecz życia bez uzależnień młodych ludzi.

(KWP w Bydgoszczy / ms)

Powrót na górę strony