Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Lepiej rozumiem, skuteczniej działam" - IV konferencja PaT

"Lepiej rozumiem, skuteczniej działam" - to hasło IV konferencji programu „Profilaktyka a Ty”, która odbyła się dziś w Lublinie. W zorganizowanej przez KWP w Lublinie oraz Caritas Archidiecezji Lubelskiej konferencji udział wzięli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz wspierający je wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, animatorzy kultury i policjanci. Ideą tego, działającego w całej Polsce, programu jest promowanie mody na życie bez uzależnień.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Archidiecezji Lubelskiej.  W spotkaniu udział wzięły  grupy PaT-owskie, działające na terenie naszego województwa, grono pedagogiczne  szkół, policyjni koordynatorzy z lubelskiego garnizonu oraz funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Lublinie.

 Uczestników konferencji powitał  insp. Mirosław Sokal - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Gościem specjalnym dzisiejszej konferencji był insp. Grzegorz Jach – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego oraz autor programu „Profilaktyka a Ty”. Konferencja rozpoczęła się  panelem edukacyjnym, dotyczącym problematyki aktualnych zagrożeń.  Aksjologia młodego człowieka - narkotyk zafałszowany świat wartości" to temat  zaprezentowany  przez dr psychologii Ireneusza Siudema, terapeuty, przewodniczącego Towarzystwa Nowa Kuźnia. Z kolei "Przyczyny narkomanii wśród młodzieży. Psychospołeczne mechanizmy używania substancji psychoaktywnych" to wystąpienie Janusza Koczberskiego  z Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii. Problematykę  zagrożeń  w cyberprzestrzeni omówił zaś podinsp. Andrzej Solarz z Wydziału do walki  z Cyberprzestępczością KWP w Lublinie. Kolejna część programu to prezentacje artystyczne przygotowane przez PaTowską młodzież. „Marika”   to spektakl zaprezentowany przez włodawskich uczniów, natomiast „W pułapce życia” – to przedstawienie wykonane przez grupę PaTPORT w ZWiPPP nr 1 w Chełmie. Konferencję uświetniły także występy wokalne młodzieży ze Spiczyna i Biłgoraja.

PaT to program kierowany do młodzieży, która chce promować modę na życie bez uzależnień. PaT to twórcza profilaktyka, a jego społeczność budowana jest na relacji łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji. W całym przedsięwzięciu jakim jest ogólnopolski program pn. „Profilaktyka a Ty” najważniejsi są właśnie młodzi ludzie, którzy za pośrednictwem przygotowywanych przez siebie spektakli czy filmów promują modę na życie bez uzależnień. Poświęcając swój wolny czas, chętni do działania na rzecz profilaktyki rówieśniczej, przybliżają swoim kolegom różne sposoby wyrażania siebie oraz to, że można bawić się bez zgubnych nałogów.

(KWP w Lublinie / ms)

  • Uczestnicy spotkania w sali konferencyjnej
  • Przemówienia podczas spotkania
  • Plakat PaT
  • Plakat antydopalaczowy
Powrót na górę strony