Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkania dolnośląskich policjantów ze studentami pierwszego roku

Dolnośląscy policjanci przeprowadzili na terenie województwa spotkania ze studentami pierwszego roku, w tym studentami z zagranicy. Tematami spotkań było szeroko pojęte bezpieczeństwo, odpowiedzialność za czyny wykraczające poza normy prawne, policyjne programy prewencyjne oraz kontakt z jednostkami Policji. Ważnymi tematami poruszanymi w rozmowach, były także przestępstwa popełniane z nienawiści oraz przełamywanie stereotypów w relacjach z osobami pochodzącymi z różnych grup mniejszościowych.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, a także innych jednostek powiatowych garnizonu dolnośląskiego, przeprowadzili spotkania ze studentami pierwszego roku na uczelniach funkcjonujących w regionie, w tym również ze studentami z zagranicy.

Podczas spotkań policjanci przekazywali studentom informacje z zakresu obowiązujących przepisów prawa, na co zwrócić szczególną uwagę, by żyć bezpiecznie. Funkcjonariusze przypominali o wykroczeniach i przestępstwach, jakie najczęściej popełniają młodzi ludzie oraz jakie mogą być tego konsekwencje. Część zajęć poświęcana była środkom odurzającym, w tym dopalaczom. Funkcjonariusze ostrzegali o zgubnych skutkach ich zażywania oraz odpowiedzialności prawnej za ich posiadanie. Wyjaśniali także kwestie spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Jednym z tematów, poruszanych podczas spotkań, były również kradzieże w lokalach oraz kradzieże rowerów. Policjanci apelowali o to, by młodzi ludzie parkowali swoje jednoślady w miejscach do tego przeznaczonych i dbali o zabezpieczenia antykradzieżowe, a wybierając się na dyskotekę, by zabierali ze sobą tylko naprawdę niezbędne rzeczy i nie pozostawiali np. telefonów i dokumentów na stoliku, chcąc się pobawić.

Funkcjonariusze w rozmowie ze studentami omawiali również, w jaki sposób w komisariatach Policji składać zawiadomienie o zaistniałym przestępstwie lub wykroczeniu. Informowali też o programach prewencyjnych, zachęcając do odwiedzenia strony internetowej dolnośląskiej Policji.

Ważnymi tematami poruszanymi w rozmowach były przestępstwa, także te popełniane z nienawiści oraz przełamywanie stereotypów w relacjach z osobami pochodzącymi z różnych grup mniejszościowych.

Łącznie, na przełomie październik / listopad 2015 r., policjanci przeprowadzili 44 spotkania na uczelniach. W zajęciach tych uczestniczyło ponad 3,6 tys. studentów, w tym 410 studentów zagranicznych.

(KWP we Wrocławiu / ms)

  • Policjant rozmawia ze studentami
  • Policjant rozmawia ze studentami
Powrót na górę strony
Polska Policja