Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć

Biała wstążka to symbol kampanii „16 Dnia Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”. To dobry czas na zwrócenie uwagi na kwestie wszelkich form przemocy, stosowanych wobec kobiet. Dzisiaj, policjanci otrzymali od pracowników opolskiego ośrodka wsparcia, symboliczne białe wstążki

Opolscy policjanci współpracują na co dzień z pracownikami ośrodków pomocy społecznej oraz fundacji, prowadząc specjalne dyżury. Ich celem jest dotarcie do osób potrzebujących pomocy i wskazanie im możliwość rozwiązania problemu.

Kampania "16 Dni Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć" jest czasem, gdy policjanci, a także pracownicy instytucji pomocowych, jeszcze bardziej niż zwykle nagłaśniają problem stosowania przemocy. Symbolem Kampanii jest biała wstążka. Osoby noszące ją składają deklaracje poparcia dla działań tego międzynarodowego przedsięwzięcia.

Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. 

(KWP w Opolu / ms)

 

  • Przypięcie białych wstążek
  • Przypięcie białych wstążek
  • Zdjęcie grupowe policjantów i organizatorów kampanii
Powrót na górę strony