Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opolskie walizki narkotykowe, trafiły do wszystkich szkół i Komend Wojewódzkich Policji w całym kraju

Data publikacji 10.12.2015

Zawierają substancje, które do złudzenia przypominają narkotyki oraz przedmioty służące do ich zażywania. Wszystko po to, aby edukować rodziców, nauczycieli, a także policyjnych adeptów. Mowa o walizkach narkotykowych, które powstały w Komedzie Wojewódzkiej Policji w Opolu i trafiły już do policyjnych szkół oraz Komend Wojewódzkich Policji w całym kraju.

Podczas spotkania Naczelników Wydziałów Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Rzeczników Prasowych w Ryni, przedstawiciele Komend Wojewódzkich Policji oraz policyjnych szkół otrzymali specjalne walizki narkotykowe. Podziękowania, gratulacje za pomysł oraz stworzenie walizek, z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Cezarego Popławskiego oraz Zastępcy Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu drogowego insp. Anny Kuźni, odebrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jan Lach, oraz przedstawiciele Wydziału Prewencji opolskiej komendy.

Idea stworzenia walizki powstała podczas Wojewódzkiego Zespołu Koordynacyjnego ds. Profilaktyki, a samą walizkę opracował starszy specjalista Marcin Kosmala z Wydziału Prewencji KWP w Opolu, który jest jednocześnie Dyrektorem Fundacji Pro-Lege, dzięki której możliwa była realizacja projektu. Przez 3 lata funkcjonariusze oraz pracownicy komend Policji na Opolszczyźnie „testowali” walizkę podczas spotkań z rodzicami, opiekunami i pedagogami. Walizka zawiera przedmioty, które najczęściej wykorzystywane są do zażywania i dystrybucji narkotyków. Zawiera również substancje, które do złudzenia przypominają różnego rodzaju narkotyki. Dzięki temu edukacja rodziców, pedagogów i opiekunów jest o wiele łatwiejsza.

Walizki trafiły także do policyjnych szkół, które przygotowują młodych policjantów do służby w jednostkach. Tam adepci policyjnej sztuki, będą mogli zobaczyć,  jak wyglądają najpopularniejsze narkotyki oraz przedmioty, służące do ich zażywania, porcjowania czy ukrywania. Projekt walizki konsultowali policyjni eksperci – funkcjonariusze wydziału kryminalnego oraz laboratorium kryminalistycznego, którzy z przestępczością narkotykową walczą na co dzień.

Walizki narkotykowe dla Policji w całym kraju udało się przygotować dzięki Fundacji Pro-Lege oraz Fundacji PGE – Energia z Serca. Wartość projektu wyniosła ponad 17 000 zł, całość została sfinansowana przez Fundacją PGE – Energia z Serca. Za udzielone wsparcie i pomoc w realizacji projektu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa – dziękujemy!

KWP w Opolu / ig
SP Słupsk / pk

 

Nagranie audio Mówi Marcin Kosmala - starszy specjalista Wydziału Prewencji KWP w Opolu

Pobierz plik Mówi Marcin Kosmala - starszy specjalista Wydziału Prewencji KWP w Opolu (format mp3 - rozmiar 1.87 MB)

 

  • Opolskie walizki narkotykowe / spotkanie w Ryni #1
  • Opolskie walizki narkotykowe / spotkanie w Ryni #2
  • Opolskie walizki narkotykowe / spotkanie w Ryni #3
  • Opolskie walizki narkotykowe / spotkanie w Ryni #4
  • Opolskie walizki narkotykowe / spotkanie w Ryni #5
  • Opolskie walizki narkotykowe / spotkanie w Ryni #6
  • Opolskie walizki narkotykowe / spotkanie w Ryni #7
  • Opolskie walizki narkotykowe / spotkanie w Ryni #8
  • Opolskie walizki narkotykowe / spotkanie w Ryni #9
Powrót na górę strony