Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wideokonferencja z przedstawicielami Misji doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie (EUAM)

Data publikacji 11.12.2015

Wideokonferencja z przedstawicielami Misji doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie (EUAM) oraz przedstawicielami Komendy Głównej Policji została zorganizowana w miniony czwartek (10.12). Celem wideokonferencji było omówienie zmian, jakie przechodziła Policja w okresie transformacji ustrojowej, a także pokazanie rozwiązań prawnych i modelu funkcjonowania w okresie ostatnich 25 lat.

Ze strony EUAM udział wzięli :

- nadkom. Rafał Zamrzycki – doradca ds. postępowań sprawdzających (Vetting Adviser), Misja Doradcza Unii Europejskiej na Ukrainie,
- Jana Vzhesch – starszy asystent doradcy ds. postępowań sprawdzających, Misja Doradcza Unii Europejskiej na Ukrainie,
- David Gunashvili – doradca ds. kadrowych, Misja Doradcza Unii Europejskiej na Ukrainie,
- Yurii Zozulia – Szef Policji Patrolowej Kijowa,
- Marta Basystiuk – doradca ds. prawnych ICITAP, doradca ds. prawnych (legal advisor) w Ministerstwie Sprawiedliwości USA,
- mł. insp. Tomasz Bielecki – oficer łącznikowy Policji na Ukrainie.

Komendę Główną Policji reprezentowali:

- nadinsp. Władysław Padło - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Kontaktów z Samorządami Terytorialnymi i Organizacjami Społecznymi
- insp.Tomasz Szankin - Zastępca Dyrektora Gabinetu KGP: ds. kadrowych 
- mł.insp. Krzysztof Łaszkiewicz - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka
- mł.insp. Daniel Głowacz - Naczelnik Wydziału Historii Policji i Edukacji Społecznej Gabinetu KGP

„EUAM” został wdrożony na Ukrainie na podstawie decyzji Rady UE z 22 lipca 2014 roku. Jego celem jest wzmocnienie i wsparcie reform sektora bezpieczeństwa na Ukrainie, a tym samym przyczynia się do planowania i realizacji tych reform. Dzięki temu ukraińskie służby bezpieczeństwa w zrównoważony sposób przejdą proces transformacji, co przyczyni się do zwiększenia zaufania publicznego w pełnym poszanowaniu praw człowieka.

(KGP / ms / pk)

Powrót na górę strony