Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podwyżka uposażenia policjantów – projekt

Data publikacji 13.12.2007

Wczoraj komendant główny Policji nadinsp. Tadeusz Budzik przekazał ministrowi spraw wewnętrznych i administracji projekt zmiany rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego. Dokument ten został także przekazany Zarządowi Głównemu NSZZ Policjantów.

Obecnie przygotowany projekt pozwala na podniesienie uposażenia zasadniczego każdemu funkcjonariuszowi, bez względu na zajmowane stanowisko. I tak, policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego, przystępując do wykonywania obowiązków służbowych otrzyma podwyżkę uposażenia rzędu 630 zł miesięcznie, przy uwzględnieniu wyłącznie wzrostu uposażenia zasadniczego, bez wysługi lat i dodatku służbowego. W ten sposób minimalne uposażenie policjanta rozpoczynającego służbę, po przeszkoleniu podstawowym będzie wynosiło 2200 zł brutto, przy mnożniku 1,2.

W przypadku pozostałych policjantów,  bez względu na zajmowane stanowisko, projekt zakłada wzrost mnożnika kwoty bazowej o 0,19. O tyle również zostanie w każdej grupie podwyższona dolna granica widełek. A zatem kwota podwyżki uposażenia zasadniczego na osobę wyniesie 320 zł. Jako pochodna wzrośnie także stawka uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. Dodatkowo przewidziano również, w ramach systemu motywacyjnego, środki na wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych – średnio ok. 100 zł na każdego policjanta, przy czym dodatek ten pozostaje w gestii przełożonych i będzie przyznawany na czas nie krótszy niż pół roku.

Podwyżka powyższa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2008 roku.

PRZYKŁADY PROJEKTOWANEGO NA 2008 R.

WZROSTU UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO POLICJANTÓW

1) Minimalne uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy pełniących służbę na dotychczasowych stanowiskach aplikanta, policjanta i referenta w 2007 r. i w 2008 r. (bez wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu posiadanej wysługi lat):

 

NAZWA STANOWISKA

MINIMALNE UPOSAŻENIE ZASADNICZE

WZROST MINIMALNEGO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

2007

2008

Aplikant (od 2008 r. – policjant)

1.280 zł

1.790 zł

510 zł

Policjant

1.360 zł

1.790 zł

430 zł

Referent

1.500 zł

1.870 zł

370 zł

2) Wzrost uposażenia zasadniczego funkcjonariusza – aplikanta w 2008 r. (bez wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu posiadanej wysługi lat) wyniesie w zależności od dotychczas posiadanego mnożnika kwoty bazowej od 320 zł do 510 zł (przy najniższym mnożniku)

3) Wzrost przeciętnego uposażenia zasadniczego policjantów, wg mnożnika kwoty bazowej 1,19, w podziale ze względu na posiadaną wysługę lat:

 

WYSŁUGA LAT

UPOSAŻENIE ZASADNICZE

WZROST UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO

wg grupy zaszeregowania

z tytułu wysługi lat:

2007

2008

2007

2008

wg grupy zaszer.

z tytułu wysługi lat

razem

0

1.740 zł

2.060 zł

-

-

320 zł

-

320 zł

15

1.740 zł

2.060 zł

261 zł

309 zł

320 zł

48 zł

368 zł

30

1.740 zł

2.060 zł

435 zł

515 zł

320 zł

80 zł

400 zł

4) Minimalna podwyżka uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy /kursantów/ mianowanych na bezpośrednio wyższe stanowisko służbowe, po ukończeniu szkolenia podstawowego (bez wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat):

 

ROK

UPOSAŻENIE ZASADNICZE

RÓŻNICA

dotychczasowe

po awansie

mnożnik kwoty bazowej

stawka

mnożnik kwoty bazowej

stawka

2007

0,78

1.140 zł

0,88

1.280 zł

140 zł

2008

0,78

1.170 zł

1,20

1.790 zł

620 zł

Powyższe tabele nie uwzględniają dodatków służbowych. Jak wspomniano powyżej, w projekcie dodatkowo przewidziano również, w ramach systemu motywacyjnego, środki na wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych – średnio ok. 100 zł na każdego policjanta, przy czym dodatek ten pozostaje w gestii przełożonych i będzie przyznawany na czas nie krótszy niż pół roku.

 

Powrót na górę strony