Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedświąteczne spotkanie opłatkowe

Data publikacji 22.12.2015

W Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe kadry kierowniczej polskiej Policji. Przybyłych gości powitał i złożył życzenia świąteczne Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj.

W sali konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe kadry kierowniczej polskiej Policji. Wśród zaproszonych gości oprócz kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji i poszczególnych komend wojewódzkich na spotkaniu opłatkowym obecni byli m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Paweł Soloch, przedstawiciele służb mundurowych i wojska, duchowieństwa oraz instytucji współpracujących z Policją.

Przy słowach kolęd śpiewanych przez chór Komendy Stołecznej Policji, komendant główny insp. Zbigniew Maj złożył wszystkim życzenia świąteczne. Z rąk przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego, w imieniu wszystkich polskich policjantów i pracowników cywilnych, przyjął również Betlejemskie Światło Pokoju. To coroczna akcja przekazywania symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

KGP / ig

Film Przedświąteczne spotkanie opłatkowe

Pobierz plik Przedświąteczne spotkanie opłatkowe (format mp4 - rozmiar 31.72 MB)

Powrót na górę strony