Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium realizowane w ramach projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen”

W dniach 08-11 grudnia 2015 roku w Hotelu Holiday Park w Warszawie odbyło się seminarium, dotyczące wzmocnienia efektywności zwalczania przestępstw korupcyjnych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej na terenie garnizonu mazowieckiego, zorganizowane w ramach projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen – doskonalenie wiedzy i działań Policji Mazowsza".

Seminarium realizowane jest w ramach norweskiego mechanizmu finansowego. Jest to bezzwrotna pomoc finansowa przyznana przez kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA  -  Norwegię, Islandię i Liechtenstein dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Kwota dostępna dla Polski w obecnie realizowanej, drugiej transzy środków wynosi 570 mln euro. Wartość projektu „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen” realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji zs.  w Radomiu wynosi 1,243 mln  zł.

Całość projektu stanowią trzy etapy, w trakcie których uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu zagadnień, dotyczących przestępczości korupcyjnej. Było to pierwsze spotkanie, organizowane w ramach projektu norway grants, którego przedmiotem jest zwalczanie przestępczości stricte korupcyjnej.  Realizacja kolejnych dwóch etapów szkolenia planowana jest na wiosnę i jesień 2016 roku. 

Wśród uczestników seminarium byli przedstawiciele komend wojewódzkich Policji w : Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie Opolu, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, oraz Komendy Stołecznej Policji. Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu reprezentowali przedstawiciele wydziałów: dw. z Korupcją, dw. z Przestępczością Gospodarczą, Kryminalnego, Kontroli, Laboratorium Kryminalistycznego, Wywiadu Kryminalnego, Zespołu Funduszy Pomocowych, a także komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu mazowieckiego.   

W imieniu organizatora seminarium - Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Rafała Korczaka - zabrał głos Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, mł. insp. Kamil Borkowski. Pan Komendant powitał uczestników szkolenia oraz życzył im, aby to spotkanie było owocne w zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, które będzie można wykorzystać na polu  zwalczania przestępczości korupcyjnej. Następnie przedstawiciel Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przybliżył uczestnikom,  założenia, genezę oraz mechanizm funkcjonowania projektu.

Część otwierającą projekt zakończył Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu mł. insp. Dariusz Krawczyk, prezentując m.in. zakres i harmonogram seminarium.

Jako pierwsi z zaproszonych gości głos zabrali przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, którzy przybliżyli uczestnikom seminarium zagadnienia, dotyczące możliwości pozyskiwania środków unijnych przez rolników, nadzór nad ich wykorzystaniem i możliwe nieprawidłowości występujące w tym zakresie.

W dalszej kolejności głos zabierali przedstawiciele: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Ministerstwa Rozwoju, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Ministerstwa Sportu i Turystyki. W jednym z ostatnich wystąpień głos zabrał Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją BSK KGP podinsp. Wojciech Pirecki, który przedstawił uczestnikom nowe kierunki i obszary przestępczości korupcyjnej w Polsce.

Seminarium zakończył Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu mł. insp. Dariusz Krawczyk, który podsumował spotkanie oraz podziękował uczestnikom za przybycie i aktywny udział w szkoleniu.

(KWP w Radomiu / ms)

  • Powitanie gości
  • Moderator spotkań
  • Otwarcie seminarium
  • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
  • Naczelnik wydziału dw. z korupcją
  • Prezentacja ARMiR
  • O korupcji w sporcie
  • O korupcji w sporcie
Powrót na górę strony