Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany kadrowe w Policji

Data publikacji 24.12.2015

W dniu 24 grudnia 2015 r. na wniosek Komendanta Głównego Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji mł. insp. Andrzeja Szymczyka, dotychczasowego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Z dniem 4 stycznia 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciecha Olbrysia.

W dniu 24 grudnia 2015 r. na wniosek Komendanta Głównego Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji:

  • nadinsp. Dariusza Działo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie;
  • nadinsp. Zdzisława Stopczyka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie;
  • nadinsp. Ryszarda Wiśniewskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków Komendantów Wojewódzkich Policji ich dotychczasowym I zastępcom.

W dniu 24 grudnia 2015 r. na wniosek Komendanta Głównego Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał ze stanowiska Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Igora Parfieniuka.

Pełnienie obowiązków Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji powierzono insp. Renacie Skawińskiej - Naczelnikowi Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji.

KGP / ig

Powrót na górę strony