Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

700 litrów krwi ze Szkoły Policji w Słupsku

Ponad 700 litrów honorowo oddanej krwi zebrano od stycznia do grudnia w ramach jubileuszu istnienia Szkoły Policji w Słupsku. W akcji policyjnych krwiodawców udział wzięli również żołnierze, uczniowie szkół ponad gimnazjalnych i osoby cywilne. To jeden z pięknych wymiarów służby policjantów na rzecz społeczeństwa.

W 2015 roku Szkoła Policji w Słupsku obchodzi jubileusz 70-lecia swojej działalności. Z tej okazji szkolny Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi wyszedł z inicjatywą zorganizowania akcji honorowego oddawania krwi w ramach 70 rocznicy Szkoły.
W styczniu tego roku  krwiodawcy przedstawili projekt zbiórki 70 litrów na 70-lecie, jednak ostatecznie przyjęto wersję zaproponowaną przez Komendanta Szkoły insp. Jacka Gila, który sam będąc krwiodawcą, "podbił" stawkę dziesięciokrotnie - w ten sposób zebrano 700 litrów honorowo oddanej krwi na jubileusz 70-lecia najstarszej policyjnej szkoły w Polsce.


W ciągu roku zebrano 707,06 litra krwi od 1585 osób.

Honor oddania krwi, która wypełniła siedemsetny litr, przypadł słuchaczowi szkolenia zawodowego podstawowego słupskiej Szkoły Policji post. Damianowi Tomczakowi.


W ramach podejmowanych działań członkowie Klubu HDK przeprowadzali pogadanki promujące honorowe krwiodawstwo oraz koordynowali akcje zbiorowego oddawania krwi przez kadrę i słuchaczy Szkoły. To właśnie słuchacze Szkoły stanowili najliczniejszą grupę krwiodawców.
Do udziału zaproszono również młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych w Słupsku, Białym Borze i Malborku. Akcję wsparli też żołnierze 1.Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego oraz wielu cywilnych krwiodawców, którzy oddali krew w ramach jubileuszowej akcji, w tym również członkowie Klubu HDK przy Szkole Policji Słupsku wraz z rodzinami.

Członkowie Klubu HDK w słupskiej Szkole Policji posiadają doświadczenie w organizowaniu tak dużej akcji honorowego oddawania krwi. W 2008 roku przeprowadzono akcję „Twoja krew uratowała życie… ”, w której wzięło udział ponad 1800 osób, co przełożyło się na ponad 750 litrów zebranej krwi.

Kończąca się właśnie akcja nie była wyłącznie nastawiona na uzyskanie pobrania założonej ilości krwi - głównym celem jest promowanie honorowego krwiodawstwa i bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Takie zaangażowanie jest bowiem wpisane w etos zawodu policjanta, którego powołaniem jest służba społeczeństwu. Tej właśnie służby uczą się w Słupsku kolejne pokolenia młodych policjantów już 70 lat.

Film 700 litrów krwi ze Szkoły Policji w Słupsku

Powrót na górę strony