Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wiceminister wraz z szefami służb podziękowali funkcjonariuszom

Data publikacji 28.12.2015

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewoda Podlaski spotkali się z policjantami, strażnikami granicznymi i funkcjonariuszami straży pożarnej, aby osobiście podziękować mundurowym za ich zaangażowanie, postawę w służbie i osiągnięte wyniki. Wyróżnieni otrzymali również nagrody finansowe.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji Pan inspektor Zbigniew Maj oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Pan starszy brygadier Leszek Suski pogratulowali 27 bohaterskim funkcjonariuszom, którzy w mijającym roku wykazali się szczególnymi osiągnięciami w służbie i ponadprzeciętnym zaangażowaniem dla dobra obywateli i ojczyzny. Oprócz słów podziękowania i gratulacji „bohaterowie w mundurach” otrzymali także nagrody finansowe.

Zarówno Wiceminister jak i Komendanci Główni Policji i Straży Pożarnej w swoich wystąpieniach nawiązali do głównych zadań, jakie stoją przed tymi formacjami w najbliższym czasie. Pan Minister Jarosław Zieliński podkreślił służebną rolę funkcjonariuszy wobec obywateli i państwa, wskazując, że ważni są ci, którym mamy służyć. Zaakcentował również, że mundur ma kojarzyć się społeczeństwu przede wszystkim z niesieniem pomocy, której ludzie potrzebują i oczekują. Zapowiedział ponadto budowę motywacyjnego systemu wynagrodzeń, jak również stworzenie krajowej mapy zagrożeń.

Z kolei szef polskich policjantów podkreślił szczególnie ważną rolę, jaką w relacjach z obywatelem pełni dzielnicowy.  Jako policjant pierwszego kontaktu stanowi on punkt styczny społeczeństwa z Policją. Pan Komendant wskazał na istotną rolę debaty społecznej, która ma pokazać na jakich płaszczyznach społeczeństwo widzi konkretne zagrożenia. Zapowiedział również poszerzenie struktury pionu ruchu drogowego.

Gospodarzem dzisiejszego spotkania był Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pan inspektor Adam Petelski. W uroczystości uczestniczyli także Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, szef podlaskich pograniczników Pan pułkownik Andrzej Rytwiński oraz Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan starszy brygadier Antoni Ostrowski.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

KWP Białystok / ik

Powrót na górę strony