Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabawa sylwestrowa na krakowskim Rynku

Data publikacji 31.12.2015

Noc sylwestrowa przed nami – zadbajmy o to, by była bezpieczna. Pamiętajmy o zachowywaniu ostrożności podczas używania wyrobów pirotechnicznych, bądźmy rozważni na drodze, w trakcie noworocznych powrotów. W Krakowie Nowy Rok witany będzie najhuczniej podczas zabawy na Rynku. Sylwestrowe koncerty zaplanowano dla 20 tysięcy osób, które zgromadzą się w tym miejscu.

Warto pamiętać o tym, że obowiązywać będą zasady określone dla organizacji imprezy masowej - przypominamy o bezwzględnym zakazie wnoszenia na Rynek materiałów niebezpiecznych – pirotechnicznych, pożarowo niebezpiecznych czy broni. Zakaz ten obwarowany jest przepisami karnymi – osoby, które nie zastosują się do niego popełniają przestępstwo, za które mogą trafić do więzienia nawet na 5 lat. Podobny zakaz obowiązuje w odniesieniu do alkoholu – wykroczeniem jest wnoszenie i posiadanie alkoholu na imprezie masowej. Trzeba liczyć się z wysoką grzywną, nawet do 2 tysięcy złotych . Służby porządkowe prowadzić będą kontrole pod kątem ujawnienia niebezpiecznych przedmiotów oraz alkoholu

Około 200 policjantów zaangażowanych zostanie w działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego Sylwestrowej zabawy na Rynku Głównym. Policjanci zwracać będą szczególną uwagę na osoby, które zakłócać będą porządek 

W Posterunku Policji przy Rynku Głównym 29 funkcjonariusze będą służyć pomocą - jeżeli komuś przytrafi się „sytuacja kryzysowa” związana na przykład z zaginięciem bliskiej osoby (dziecka, osoby starszej) lub dojdzie do przestępstwa (na przykład kradzieży) warto reagować jak najszybciej i zgłosić policjantom tę sytuację, by mogli podjąć od razu odpowiednie działania (zawiadomienie o przestępstwie złożyć będzie można w dowolnym komisariacie)

Witając Nowy Rok w innych miejscach pamiętajmy o zachowywaniu ostrożności i rozsądku podczas używania wyrobów pirotechnicznych.

Kupujmy je w sposób przemyślany – przed dokonaniem zakupu sprawdźmy, czy opakowanie produktu nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń), podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi, dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim a wyrób posiada odpowiednie zabezpieczenia (w przypadku produktów przeznaczonych do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię w zestawie powinno znajdować się oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania, natomiast petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiadać powinna uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia).

Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli widzimy takie przypadki, reagujmy - informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych przed możliwymi zagrożeniami.

Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

Aby korzystać bezpiecznie z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie wyrządzimy nikomu krzywdy i  nie zniszczymy niczego oraz nie spowodujemy pożaru. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych. Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem - stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce. Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;

Jeśli dojdzie do wypadku, wezwijmy służby ratownicze dzwoniąc na numer alarmowy 112.
Udając się na sylwestrowe zabawy zadbajmy także o zwierzęta – niektóre z nich mogą źle znosić huk odpalanych petard.
Wracając, po zakończonych imprezach sylwestrowych, zadbajmy o nasze bezpieczeństwo na drogach – nie wsiadajmy za kierownicę samochodu będąc pod wpływem alkoholu.

KWP Kraków/ah

 

Powrót na górę strony